– Alfred hanterar mer än 20 000 fakturor per år och det motsvarar en heltidsanställd, säger projektldeltagare Jørgen Nesmoen på Malling & Co.  – Samtidigt identifierade vi flera processer som med hjälp av Robotic Process Automation (RPA) har en besparingspotential på flera tusen timmar.

 

Den fjärde industriella revolutionen är här

Användningen av ordet ”robot” i detta sammanhang avser utvecklingen av ett program som efterliknar arbetsuppgifter som normalt utförs av en människa på en dator. Virtuella arbetsstyrkor kommer att beröra sex av tio yrken, och kommer att automatisera nästan hälften av arbetet för de flesta löntagare. Därför kallas robotisering ”den fjärde industriella revolutionen”, och inte ens chefen slipper undan. Enligt McKinsey kommer cirka 20 procent av chefens uppgifter att automatiseras med hjälp av RPA.

– Det ställs höga krav på dagens organisationer att bibehålla lönsamhet, konkurrenskraft och nöjda medarbetare, säger Senior Manager Ole Kristian Haug på Knowit Insight. – Ägarna förväntar sig ökad effektivitet och bättre resursutnyttjande, cheferna letar lösningar som är flexibla och skalbara, och regulatoriska enheter ställer allt högre förväntningar och krav på spårbarhet och kvalitet.

– Hos oss ville även medarbetarna arbeta mer med problemlösning och värdeskapande uppgifter än regelbaserat rutinarbete, säger Nesmoen på Malling & Co.

Malling & Co är Norges äldsta och största rådgivare inom näringsfastigheter, en komplett fastighetsförvaltare som bistår sina kunder under fastighetens hela livscykel. – Vår huvuduppgift är helt enkelt att våra kunder ska kunna utnyttja den fulla potentialen i sin kommersiella fastighet. Det kan vara allt från att hyresgästerna upplever driften som bekymmersfri till att maximera uthyrningspotentialen eller en försäljning. Vi är 200 anställda, och omsättningen låg strax under 400 miljoner kronor 2018. 

 

Tre av fyra företag behöver automatisera för att överleva

I global undersökning av 1850 företag som gjordes för två år sedan drar ServiceNow slutsatsen att tre av fyra företag kommer att behöva automatisera processer före 2020 för att överleva.

– Många regelbaserade och repetitiva affärsprocesser hanteras idag av anställda som behöver kompensera för ofullständiga IT-system och bristande integration mellan dessa system. Det gör att mycket värdefull tid som kunde ha använts för att lösa mer komplicerade problem ägnas åt att utföra arbetsuppgifter som kan utföras av programvara. Vi människor blir också snabbt trötta, och vi vet att även de bästa kan göra misstag – misstag som potentiellt kan orsaka allvarliga konsekvenser för företaget, säger Haug.

 

Digitala arbetsstyrkor kommer att ta över stora delar av de manuella affärsprocesserna

En digital arbetsstyrka med RPA i spetsen kommer att kunna ta över och automatisera stora delar av dagens manuella affärsprocesser. Men du kan slappna av, de flesta av oss kommer inte att ersättas av en digital robot. Vi måste bara vänja oss vid tanken på att dela jobbet med en. Detta gäller både låginkomsttagare och personer med höga inkomster. Till exempel tjänstemännen som arbetar med ekonomisk planering, läkare, lokförare, taxichaufförer och journalister, förklarar Ole Haug.

– Hos oss utför roboten Alfred manuella, repetitiva och regelbaserade processer både snabbare, mer exakt och mer tillförlitligt än människor. Tekniken innebär därför en möjlighet för oss att frigöra mänskliga resurser och öka kapaciteten, eliminera fel och höja kvaliteten, säger Nesmoen. – Samtidigt identifierade vi flera processer som med hjälp av RPA har en besparingspotential på flera tusen timmar. På det viset kan vi göra kostnadsbesparingar utan att ändra i nuvarande IT-system och processer.

 

Både hot och möjligheter

Robotisering skapar både hot och möjligheter, och ledare som inte själv sätter sig i förarsätet lär märka att det är bara en tidsfråga innan någon kör förbi dem och utmanar deras marknadsposition.

 

Instämmer du i dessa tre insikter är mycket vunnet:

 1. Robotisering angår oss och allt vi arbetar med.
  Detta är inte nödvändigtvis uppenbart för alla omkring dig. Med hjälp av externa analyser kan man definiera intressanta områden för robotisering, varav de flesta kan genomföras på mycket kort tid.

 2. Robotisering är ett öppet fönster till fler möjligheter.
  Många av de vanliga mötena kan ersättas med ett hypotesbaserat och utforskande tillnärmelsesätt. Involvera kunderna för att framgångsrikt kunna utveckla produkter och tjänster med korta ledtider så att du når ut på marknaden i tid.

 3. Robotisering kräver en attitydförändring.
  Robotisering skapar nya typer av arbetsplatser; exempelvis kan robotar göra det möjligt för Ekornes att bibehålla lokal produktion istället för att lägga ut den på lågprisländer. De kvarvarande arbetsplatserna kommer dock att vara färre och samtidigt kräva en annorlunda kompetensprofil.

 

Vad är Robotic Process Automation?

 • Användning av teknik som gör det möjligt att konfigurera programvara (”robot”) som kan fånga upp och tolka befintliga tillämpningar för behandling av transaktioner och data, utlösning av reaktioner och kommunikation med andra digitala system
 • En icke-fysisk ”robot”
 • Programvara
 • Verktyg som kan ersätta mänsklig arbetskraft på ”tangentbordsnivå” och utföra rutinuppgifter på ett tillförlitligt sätt
 • Algoritmbaserad
 • Kan bearbeta om-så-logik (if-then)

 

Vad är RPA inte?

 • Ingen ytterligare programvaruinvestering
 • Inte artificiell intelligens
 • Inte NLP (Natural Language Processing, bearbetning av naturligt språk)
 • Inte ett analysverktyg
 • Inte en metod för att göra människor arbetslösa
 • Inte programvara inbyggd i en fysisk robot
 • Inte en chatbot eller en virtuell personlig assistent

 

Däremot kan allt detta integreras med RPA.

Vill du veta mer?
Urban Nyblom
Business Director, Knowit Experience Stockholm
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen