Både B2B- och B2C-företag har med tiden fått erfara att det som är avgörande för kundupplevelsen är att erbjuda god produktinformation. Men det kan vara svårt att skapa ett bra innehåll, i synnerhet om man har flera kanaler. Det gäller att säkra datakvaliteten, skapa en sammanhängande användarupplevelse för kunderna i alla kanaler och ha en enkel process för att ladda data från flera källor. – Det är därför som PIM, Product Information Management, har förändrat de flesta e-handelsprojekt vi arbetar med, säger Søren Handlos på Knowit Experience i Köpenhamn.

– Om ni erbjuder era kunder en välstrukturerad och enhetlig användarupplevelse som ger dem bästa möjliga förutsättningar att fatta köpbeslut i just er nätbutik så vet vi att ni har levererat, säger Handlos. – Kärnan i det är produktdata, PIM, berättar affärsutvecklare Jan Georg Lehmann-Røed, som nyligen levererade ett helgjutet B2B PIM-projekt till ett av Norges ledande bryggerier, Hansa Borg.

PIM levererar där ERP inte räckte till
– Före PIM använde vi Excel och gick ofta i fällan att utöka ERP-systemet med fält för säljtexter, eller tog fält som var avsedda för ett specifikt scenario och använde dem till något annat. I många projekt innebar det att ERP-systemet tvingades vara något som det egentligen inte är, nämligen ett produktberikningssystem. Genom att införa PIM kan man istället använda ERP-systemet till det som det är bäst för, nämligen att hantera produktkritiska detaljer, medan berikande information hanteras i PIM, säger Handlos.

– Oavsett om syftet är att visa produkterna för målgruppen eller att göra all information om en produkt tillgänglig för de egna medarbetarna, kan ett produktinformationssystem utan tvekan minska komplexiteten och göra vardagen enklare.

Hur har PIM förändrat världen?
– PIM-system hjälper företag att centralisera produktinformationen som ska visas för användarna och internt inom organisationen. I en organisation där produktinformationen är utspridd är ett sådant system ett måste. Bilder, tekniska specifikationer, dokument, översättningar, priser och annan ekonomisk information finns inom olika divisioner och avdelningar i organisationen. PIM-systemet samlar då in produktinformation från de olika enheterna och centraliserar den i en produktinformationsdatabas som alla delar.

– PIM kan också effektivisera vardagen för människor som jobbar med kommunikation, marknadsföring och produktutveckling, eftersom den senaste versionen av text, bilder, storlekar och besläktade produkter finns samlade i ett enda system. Med PIM kan en marknadsavdelning hantera större och mer varierande sortiment på kortare tid med bättre resultat. I en digital värld där skärmstorlekar, upplösningar, medier och användarmönster hela tiden utvecklas är PIM ett viktigt stöd för informationsdelning, förklarar Lehmann-Røed mot bakgrund av erfarenheterna från PIM-projektet hos Hansa Borg.

Hur har PIM förändrat våra e-handelsprojekt?
– PIM har förändrat vårt arbetssätt i projekt där vi jobbar direkt med kundernas produkter. Nu kan vi hjälpa kunderna direkt med produktbeskrivningar eftersom kunden lätt kan ge tillgång till sitt PIM-system utan den stora säkerhetsrisk det kan innebära att ge kunden direkt åtkomst till ERP-data.

Vad krävs av våra kunder? Vilken typ av ägarskap måste vi ta?
– Kunden måste finnas med i processen när man utformar de olika entiteter som ska ha en livscykel i PIM. De entiteter man oftast använder är produkt, artikel och resurser. – På ett tidigt stadium måste man ange vilka produkttyper man opererar med och vilka egenskaper produkterna ska ha. Man ska sedan göra tydlig åtskillnad mellan produkt och artikel så att berikningsprocessen blir så smärtfri som möjligt.

I de flesta fall måste man också importera och exportera data till och från PIM. PIM är ett verktyg för centralisering och produktberikning, men kunden måste själv ange vilka utkanaler och behov de har för sina produkter, avslutar Søren Handlos.

Case

Hansa Borgs PIM-projekt gav ännu nöjdare bargäster

Det var behovet av att säkra datakvaliteten, skapa en sammanhängande användarupplevelse för kunderna i alla kanaler och ha en enkel process för att hämta data från flera källor som fick Hansa Borg att anlita Knowit för PIM-projektet.

– För att minska ”time to market” och säkra datakvalitet och goda kundupplevelser behövde Hansa Borg kunna samla produktdata på ett centralt, säkert och kontrollerat sätt. Det krävde ett verktyg där användarna enkelt kan arbeta med data och där databehandlingen är effektiv och felfri. Samtidigt måste det vara enkelt att skicka ut data i olika kanaler – till exempel nätbutik, appar, och kataloger – på ett kontrollerat sätt, säger affärsutvecklare Jan Georg Lehmann-Røed hos Knowit.

Utmaning för ledningen att systematisera data för PIM
– Kartläggningen gjordes under två grundliga workshoppar med tio personer från olika delar av Hansa Borgs organisation. På Hansa Borg är PIM nu ett verktyg för både it och försäljning, men faktiskt minst lika viktigt för varumärkeschefen. Time to market och realtidsuppdatering gör att alla – både kunden och kundens kunder – får tillgång till enhetlig och korrekt information.

– Hansa Borg fick ordning på sina produktdata och vet nu i många fall bättre än serveringsstället vad besökarna helst vill dricka. Idag berättar Hansa Borg en enhetlig och aktuell historia om produkterna i alla kanaler och på alla marknader. På så sätt har Hansa Borg lyckats stärka sin konkurrenskraft i kampen om kunderna, eftersom dessa i sin tur kan göra sina egna kunder – bargästerna – ännu mer nöjda. Allt tack vare att Hansa Borg nu har stenkoll på sina produktdata.

Faktaruta

Ett PIM-system ger dig kontroll över din produktinformation och gör att det budskap som förmedlas i olika kanaler blir konsekvent.

Vad är PIM (Product Information Management)?
Genom att använda PIM för att effektivisera produktion och underhåll av stora mängder produktinformation sparar företaget värdefull tid när ni säljer i flera kanaler.

PIM är ett verktyg som marknadsförare, produktägare och produktchefer kan använda för att skapa marknadsförings- och försäljningsinformation om produkterna och hantera allt produktrelaterat innehåll (text, media m.m.) på ett enda ställe. Den informationen kan sedan spridas från PIM till olika sälj- och marknadsföringskanaler.

Vill du veta mer?
Urban Nyblom
Business Director, Knowit Experience Stockholm
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen