Knowit har definierat entreprenörskap som en viktig del av sin kultur, och det handlar om att se möjligheter, hitta lösningar och genomföra. Vi ser på entreprenörskap som ett sätt att tänka i lika hög grad som det är att exempelvis grunda ett företag. Och det är när förändringarna i världen är som störst som vi behöver sådana färdigheter allra mest.

Tidigare har det tagit ett decennium eller längre för disruptiva teknologier att utvecklas från coola nyheter till produktivitetsdrivande krafter. Covid-19-krisen har satt enorm fart på den här övergången, inte minst inom områden som AI och digitalisering. I dag är det en fröjd att se så många nya och helt nödvändiga tjänster se ljuset på den nordiska start up-scenen.

Det handlar ofta om att effektivisera värdekedjor
Både den privata och den offentliga sektorn behöver mycket hjälp, inte minst för att effektivisera sina värdekedjor. För att lyckas måste det ske en betydande förändring i tankesätt och i sättet som mogna företag drivs. Att pandemin har lett till ett blomstrande entreprenörskap är ur det perspektivet riktigt bra tajming.

Vissa branscher kämpar mer än andra eftersom de länge har motsatt sig en digital uppgradering. Besöksnäringen, turism, terapeuter, dietister och sjukvården är bara några exempel på områden där digital teknik nu blir kritisk. I Norden ligger vi långt framme digitalt, men den offentliga sektorn har fortfarande en lång väg kvar. Här tror vi att många innovativa interaktionsplattformar lär se dagens ljus i framtiden, och nya ekosystem kommer att etableras för en bättre övergång till en digitalt driven värld.

Vi intervjuade 800 ledare i Norden
Digitaliseringen har blivit ännu viktigare för många företag efter mer än ett halvår med covid-19. – Vi var nyfikna på i vilken utsträckning nordiska företag har fokuserat på digitala möjligheter de här månaderna och har intervjuat 800 ledare i Norden, säger Baste Christiansen, nordisk marknadschef på Knowit Experience. – Inte undra på att externa entreprenörer tar sig fram när hälften av de nordiska företagen i liten eller ingen utsträckning har låtit pandemin påverka deras digitala omställning. Detaljhandeln har varit relativt på hugget, industriföretagen investerar allt mer, medan exempelvis bygg och anläggning släpar efter. Detta gäller i alla faser av den digitala omvandlingen.

Ökad investeringsvilja i vart tredje företag inom digital försäljning och distribution
När det gäller investeringar som rör digitala försäljnings- och distributionskanaler ser vi att stora regionala skillnader i varje land präglar resultaten, medan danska företag generellt ligger lite efter sina nordiska grannländer. Särskilt i Norge ser vi en tillväxt inom e-detaljhandeln med 40–50 procent.

En ny generation företagare
– Nödvändig förnyelse i kombination med teknisk och kommersiell förståelse är grunden till att vi ser nya företag och tjänster växa fram i pandemins spår, säger seniorrådgivare Andreas Hunderi på Knowit. Han har fullt upp med att hantera den befintliga kundportföljen, men följer också noga med vad som händer.

– Mitt entreprenöriella hjärta slår, säger han och tillägger att erfarenhet från projektarbete och ny teknik har bidragit till ett mycket spännande år. – Helt unika socioekonomiska utmaningar drabbade oss alla under 2020. För näringslivet innebär det att vi måste förbättra vår förmåga att hantera stora datamängder. Det handlar om hyperpersonalisering, platsoberoende och flexibla leveranser. Hunderi har hittills i år delat med sig av sina åsikter om viktiga tekniktrender i både föreläsningar och webbinarier.

– Vi har sett en massiv förskjutning från fysiska till digitala kontaktpunkter som påverkat hela det digitala ekosystemet. Covid-19 har fått många företag att tillgängliggöra teknik som skapar möjligheter att arbeta på andra platser än på kontoret och att använda ”digital first”-lösningar. Hyperautomatisering är nyckeln till både detta och att kunna leverera flexibla tjänster och platsoberoende digitala verktyg på marknaden.

– I teknikskiftet vi nu ser behöver vi digitala processer för att fungera effektivt, och många nya initiativ ser dagens ljus. Vi ser detta tydligt i mogna företag, men först och främst är det spännande att observera alla nystartade företag som berikar vår miljö. Allt från digital kundservice, hemmakontor och distansarbete till förnyelse och effektivisering av värde- och leverantörskedjor accelererar. Användningen av artificiell intelligens (AI) och maskininlärning normaliseras. Det här skapar utrymme för entreprenörer, konstaterar Hunderi. – Det är inte alltid lika lätt att revolutionera etablerade verksamheter.

– Covid-19-krisen har gjort det uppenbart för många företag att en omstrukturering är nödvändig. De flesta har legat alltför mycket på efterkälken och har därför tvingats installera eller anpassa sig efter ny teknik under stor press. Resultatet har blivit att många system i bästa fall är halvbra. Den kortsiktiga utmaningen för många är att gå från att reagera intuitivt på krisen till att bygga och institutionalisera det som hittills har gjorts bra.

Hur påverkar detta Knowits kunder?
– För konsumentindustrin, och särskilt för detaljhandeln, kan det innebära en förbättring av digitala och omnichannel-inriktade affärsmodeller. För sjukvården, och exempelvis olika salongsbranscher som frisörer, handlar det om att etablera virtuella alternativ som en norm. För många tjänsteleverantörer som exempelvis försäkringsbolag handlar det om att anpassa kundupplevelsen.

Om du skulle sammanfatta vad entreprenörskap som tankesätt innebär, vad säger du då?
– Först och främst att vara lösningsorienterad samtidigt som man måste kunna identifiera och förstå utmaningar. Sedan måste man ha förmåga att agera och inte minst ta initiativ. Dessutom är det viktigt att kunna mobilisera en resursapparat omkring sig och motivera dem att ta ansvar. Den sista punkten jag vill lyfta fram är förmågan att ta risker. Entreprenörskapet måste innehålla en portion naivitet med positiva förtecken. För mig innebär det att man inte låter sig begränsas av alla invändningar och konventionellt tänkande, utan att man verkligen tror att man kan förändra världen. Och få till saker som ingen annan har gjort tidigare, säger Andreas Hunderi.

Vill du veta mer?
Urban Nyblom
Business Director, Knowit Experience Stockholm
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen