Digitaliseringen bidrar till en hållbar civilisation

Publicerad 06 feb 2017

- Digitalisering bidrar till ökad demokrati, ett bättre liv och bättre hälsa i en värld med många utmaningar. Samtidigt står vi inför den största sociologiska förändringen på 700 år. Vår värld förändras dramatiskt och allt kommer att hänga samman i ett helt nytt ekosystem; sakernas Internet.

Det säger Stein Opsahl, direktör för strategisk rådgivning vid Knowit Experience när vi intervjuar honom i samband med Bergen Næringsråds Årskonferanse, Time to Step Up, som tar sin utgångspunkt i FNs hållbarhetsmål.

– Smartare appar och sensorer kommer att tolka beteenden och samla in enorma datamängder som med hjälp av avancerade algoritmer effektiviserar samhället. På så sätt gör digitaliseringen ett ekologiskt avtryck. Många menar att detta ger oss möjlighet att övergå från en fossilbaserad civilisation till en förnyelsebar och bärkraftig civilisation. Ingenting mindre än det säger Opsahl.

Så Internet kan faktiskt rädda planeten?
– Det nya superinternet kan bidra till att globala klimatförändringar inte genererar flera miljarder klimatflyktingar under kommande år. Detta superinternet uppstår när ”kommunikations-internet”, ”det digitaliserade energi-internet” och ”transport- & logistik-internet” ses i ett och samma sammanhang. Då kommer tekniken exempelvis att kunna minska bilbehovet med 99 procent. Ytterligare en miljard människor kommer att koppla upp sig till Internet, och det via mobilen. 50 miljarder prylar kommer att vara anslutna till Internet, och vi kommer att ha fler mobila enheter än det finns människor på jorden.

Hur kommer vår vardag att präglas av digitaliseringen?
– Kort sagt kan vi säga att den leder till de-materialism, de-monetarism och de-centralisering. Behovet av prylar och apparater minskar, vi får nya processer för köp, försäljning och distribution av valuta, och i framtiden är det inte heller självskrivet att vi behöver en centralbank. Trots detta är det viktigt att ta med två andra trender i beräkningen, som alltid har och alltid kommer att förändra världen; deflation och kemi. I en deflationsvärld är idéer mer värdefulla än produkter. Idéer som kan hjälpa människor att förbättra sina affärer och verksamheter blir vår viktigaste valuta.Vi vet vidare att under flera tusen år har betydelsefulla samhällsförändringar i hög grad ägt rum till följd av framsteg inom kemiområdet;medicin, apoteksområdet, gödning, 3D-utskrift etc.

När kommer robotarna att överta våra jobb?
– Det har de redan gjort, men de flesta av oss kommer sannolikt inte att ersättas av en robot. Trots det måste vi vänja oss vid tanken att dela jobbet med en. Den virtuella arbetskraften kommer att beröra de flesta yrken, och nästan hälften av flertalet löntagares jobb kommer att automatiseras. Ingen kommer undan. Detta gäller alla, såväl låg- som höginkomsttagare. Chefer, manschettfolk, läkare, lokförare, taxichaufförer och journalister.

På vilket sätt måste företagen förändras för att lyckas i en värld med ständigt ökande digitalisering?
– Idag kastar alltför många företag bara digitalt damm över processer när de vill effektivisera en befintlig affärsmodell medelst ny teknik. Istället gäller det att förstå hur kundens värld förändras till följd av digitaliseringen. I denna nya värld måste företagen förmedla relevanta tjänster och produkter för att göra sig oersättliga. Det är detta tankesätt som är viktigt när man ska vända sina affärsmodeller ut och in för att mer effektivt harmoniera tillgång och efterfrågan. Tekniken blir bara ett stödjande verktyg.

Kontakta oss
Stein Opsahl
VP Strategisk rådgivning i Knowit Experience
Till toppen