Gartners 10 viktigaste strategiska tekniktrender för 2018

Publicerad 21 dec 2017

Gartners 10 viktigaste strategiska tekniktrender för 2018

BREAKING NEWS: Tekniker och designers är eniga om vad som är viktigt

Av Stein Opsahl, VP Strategic Consultancy, Knowit Experience

 

Jag är icke-tekniker och har jobbat ett halvt arbetsliv med några av de mest nytänkande tech-skallarna i Norden. I år är vi för första gången eniga om det som världens ledande analysföretag på tekniksidan – Gartner – försöker berätta för oss: att teknik övertrumfar både politik och kapital, men att det är användarupplevelsen som övertrumfar allt. Det var både tech-nördar och coola designers eniga om då de återvände till vardagen efter aha-upplevelserna på Gartners Barcelona-konferens i höstas.

Fram till i år har teknikerna gjort high five, klättrat i gardinerna och dreglat för att tech rules och tech är Mammon. Å andra sidan säger sansade kollegor inom humanvetenskaper och användarupplevelse ”Fantastiskt; nu kan vi verkligen utveckla lösningar som gör vardagen enklare för folk i allmänhet.”

Självklar har alla sidor rätt; tech rules och vardagen blir enklare.

För att precisera lite: tänk dig att vi delar in mina kollegor i två grupper. Tekniker och designers: båda viktiga för att utveckla goda användarupplevelser. Det är alltid intressant att observera hur de två grupperna tolkar de tech-trender som råder. Väl hemma från den katalanska huvudstaden var bägge rörande eniga om vad de hade deltagit i. Inte katalansk frigörelse, utan en gemensam upplevelse av hur tekniken faktiskt kan befria oss.

Mycket av Gartners fokus behandlar ”kund- och användarupplevelse”, en observation som också harmonierar med intrycket vi fick efter Knowits kundresa till New York och Kalifornien nyligen. I Silicon Valley har ”buzzet” gått över från ’digitalt’ till ’kundupplevelse’. Och artificiell intelligens kommer att påverka denna upplevelse. Gartner lanserar ”The intelligent digital mesh” som själva fundamentet för framtida digital business och de ekosystem som utvecklas.

 

”The intelligent digital mesh” uppstår när innehåll, tjänster, ting och, inte minst, ’vi’ kopplas ihop

Gartner förbereder oss på att sättet vi interagerar med tekniken på kommer att genomgå en radikal förändring under de kommande fem till tio åren. Dialogplattformar, förstärkt (augmented) och virtuell verklighet kommer att ge en mer naturlig och engagerande interaktion med den digitala världen.

 

Förutseende chefer ska göra 4 saker

 • Utreda scenarier där artificiell intelligens möjliggör nya sätt att skruva ihop företaget på.
 • Skapa en mer naturlig och engagerande användarupplevelse genom att använda dialogplattformar och virtuell och förstärkt verklighet.
 • Stödja Internet of Things-initiativ genom att utveckla och prioritera målinriktade business cases för att bygga digitala tvillingar, samt utnyttja synergierna mellan ’cloud-’ och ’edge-computing’ (se nedan).
 • Införa ett strategiskt närmande till säkerhet och risk.

 

Trenderna kan delas in i tre grupperingar av komplementära krafter

 1. The intelligent theme undersöker hur artificiell intelligens, AI, blir en del av praktiskt taget samtliga tekniker, förutom att tillskapa nya. Att använda AI bidrar till mer flexibla, insiktsfulla och allt fler autonoma system.

 

 1. The digital theme fokuserar på kopplingen mellan den fysiska och den digitala världen för att skapa naturliga och engagerande digitalt förstärkta upplevelser. Det är digitalisering och AI som är drivkrafterna bakom nästa generation av ekosystem i näringslivet.

 

 1. The mesh theme avser utnyttjandet av sambandet mellan människor verksamheter, ting, innehåll och tjänster. The Mesh kräver nya lösningar som minskar friktion, och erbjuder säkerhet och reagerar på alla aktiviteter som uppstår mellan dessa kopplingar.

 

Under 2022 kommer tekniken som relaterar till dessa trender att vara så pass mogen att den nått en kritisk ’tipping point’. Här kan du själv värdera hur trenderna kan stärka era befintliga produkter, skapa nya eller utveckla nya affärsmodeller. Av utrymmesbrist går vi inte in på detaljer och avstår från de tyngsta tekniska detaljerna.

 

Trend nr 1: Plattformen för artificiell intelligens

Att skapa system som lär sig, anpassar sig och potentiellt fungerar autonomt kommer att vara ett viktigt slagfält för teknikleverantörer under de kommande tre till fyra åren. Ska du kapitalisera på era digitala initiativ under kommande år blir förmågan att utnyttja AI för bättre beslut, omkonfigurerade affärsmodeller och ekosystem samt byggande av nya kundupplevelser kritisk. Med AI inkluderar man en rad tekniker och tekniker som växt fram under många år.

 

Trend nr  2: Smarta appar och analyser

Intelligenta appar kommer att förändra vårt arbetssätt och själva strukturen på arbetsplatsen. Under kommande år kommer nästan alla appar, programvaror och tjänster att involvera AI. En del av dessa appar kommer att vara intelligenta, baserade på AI och maskininlärning. Andra kommer att vara diskreta användare av AI som ger intelligens bakom kulisserna. Många företag använder redan AI-teknik för att ta fram nya app-kategorier (t.ex. virtuella kundassistenter [VCA]) och förbättra konventionella applikationer (t.ex prestandaanalyser av personal, försäljning, marknadsföring och säkerhet).

 

 1. Analys
  1. AI kan användas för mer predikativ och preskriptiv analys som sedan kan presenternas för användare för ytterligare utvärdering eller i en process för att driva autonoma åtgärder.
  2. Process
   1. AI bidrar också till program att kan utföra smartare handlingar. Man kan t.ex använda AI för intelligent fakturamatchning eller analys av mejl. I framtiden kan detta utvidgas till att identifiera arbetsmönster så att man kan bygga och utföra processer.
   2. Användarupplevelse
    1. Röstprofilanalyser (VPA), ansiktsigenkänning och andra AI-applikationer som kan användas för att förstå användarens känslor, kontext eller avsikt samt förutse användarens behov.

 

Trend nr  3: Intelligenta ting

Intelligenta ting är fysiska ting som utnyttjar AI för att leverera avancerat beteende och som samspelar naturligare med omgivningen, inte minst med människor. AI är också drivkraften för autonoma fordon, robotar och drönare och ger användar- och industrisystem förbättrade möjligheter.

Användning av autonoma fordon i kontrollerade miljöer (t.ex. jordbruk, gruvdrift och lager) är ett växande område. 2022 är det troligt att autonoma fordon kommer att användas i trafiken i begränsade, väldefinierade och kontrollerade områden.

 

Svärmar av ’Intelligenta Ting’ kommer att fungera tillsammans

Gartner förväntar sig ett skifte från fristående intelligenta enheter till så kallade svärmar av samverkande enheter. I denna modell kan flera enheter samverka oberoende av människor. Här har vi kanske en av de viktigaste förändringarna som kommer. Ett praktiskt exempel kan vara smarta hus. Vi har redan tekniken som kan automatisera det mesta vi har i våra hem, men för närvarande är det ingen som har klarat att förpacka detta i något som gör det enkelt att använda, baserat på att tingen utan hinder pratar med varandra.

 

Trend nr  4: Digitala tvillingar

En digital tvilling är programvaruobjekt/-modeller som speglar ett unikt fysiskt objekt.

Systemen är inte nya och jämförs med datastödd design (CAD). Skillnaden mellan detta och digitala tvillingar är följande:

 • Modellens robusthet
 • Digitala tvillingars koppling till den verkliga världen, potentiellt i realtid
 • Användningen av avancerad Big Data och AI
 • Förmåga att samverka med dem och värdera ”vad-händer-om-scenarier”

Garner bedömer att digitala tvillingar 2020 potentiellt kommer att finnas för flera miljarder fysiska objekt. Värdet av detta kommer att inkludera aktivitetsoptimering, mer konkurrenskraftig differentiering och bättre användarupplevelse i nästan alla branscher. Tvillingarna kommer också att bidra till bättre insikter, beslutsprocesser och nya affärsmodeller.

 

Trend nr 5: Cloud to the Edge

En knepig trend att beskriva för oss som inte är rena tekniker. ’Edge computing’ beskriver en databehandlingstopologi där informationsbehandling, datainsamling och leverans placeras närmare källorna. ’Edge computing’ försöker hålla trafiken och behandlingen lokal, och målet är att minska trafik och latens. ’Cloud computing’ är databehandling där elastisk skalbar teknik levereras som en internetbaserad tjänst. ’Cloud’ och ’Edge’ är komplementära snarare än konkurrerande begrepp

 

Trend nr 6: Dialogplattformar

Sådana plattformar kommer att vara drivkraften för nästa stora paradigmskifte när det gäller hur människor samverkar med den digitala världen. Dvs. att övergå från teknikkunniga användare till användarkunnig teknik. Gränssnittet här blir användarens tal- eller skriftspråk. Efter hand kommer denna teknik att utnyttja syn, smak, lukt och beröring för att interagera i flera kanaler. Analyser av ansiktsuttryck och hälsostatus blir också möjliga.

Gartner tror också att 20 procent av all smarttelefonanvändning kommer att ske genom virtuella personliga assistenter, s.k. VPA. Amazons Alexa, Apples Siri, Google Assistant och Microsofts Cortana, Watson Virtual Agent är exempel på detta. Varför beställa pizza från en app när du kan köpa den direkt från ett chattfönster i Facebook, Skype eller andra plattformar.

Allt detta erbjuder många affärsmöjligheter men kan också medföra betydande krav vad gäller säkerhet, personskydd och ledning.

 

Trend nr 7: Engagerande och fängslande upplevelser

Medan dialogplattformar ändrar hur människor interagerar med den digitala världen påverkar den virtuella verkligheten (VR), förstärkt verklighet (AR) och blandad verklighet (MR), sättet hur människorna uppfattarden digital världen. Detta kombinerande skifte i uppfattnings- och samspelsmodeller leder till en mer engagerande användarupplevelse.

VR och AR är separata, men relaterade tekniker. MR utvidgar bägge varianterna till att inlemma den fysiska världen på ett robustare sätt. VR ger oss en datagenererad 3D-miljö som omsluter en användare och reagerar på en persons handlingar på ett naturligt sätt. AR är realtidanvändning av information i form av text, grafik, video och andra virtuella förbättringar, integrerat med verkliga objekt.

Integrering av VR och AR med mobila enheter, IoT- och sensorrika miljöer, samt dialogplattformar ger oss helt nya upplevelser. Rum och platser blir aktiva eftersom en rad uppkopplade ting dyker upp och fungerar i samspel med virtuella världar.

 

Trend nr 8: Blockchain

Blockchaintekniken har potential att förändra vårt sätt att skapa tillit och därmed vår syn på avtal, handel och ägande. När EU:s nya betaltjänstdirektiv träder i kraft i januari 2018 blir många av dagens storföretag mycket sårbara för den nya kryptoniten. Blockchain säkerställer förtroende i osäkrade miljöer och eliminerar behovet av en betrodd centralmyndighet. Blockchain kan därmed bli en grund för disruptiv digital verksamhet för både mogna företag och start-ups.

Blockchain ger affärsvärde genom att eliminera friktion och möjliggör ett nytt förtroendeutrymme som ersätter myndigheten. Läs mer om blockchain här.

 

Trend nr 9: Eventdriven modell

En sådan modell adresserar de olika stegen och rörelserna som görs i en process, till exempel när man fyller i en beställningsorder. Vissa sådana steg, eller kombinationer av dessa, utgör en situation som kräver tydligt specificerade åtgärder. De viktigaste situationerna innebär flera parter, till exempel enskilda applikationer, processer eller partner.

Eventdriven arkitektur underlättar bland annat smidighet, flexibilitet, skalbarhet och ger i synnerhet lägre kostnader vid ändringar. Denna dynamiska händelsestyrda strategi är nödvändig för att tillgodose användaren på en dialogplattform. Användargränssnittet blir mer intelligent och svarar på förändrad användarkontext samt integrerar olika systemelement i bakgrunden.

 

Trend nr 10: Kontinuerlig anpassning till risk och tillit

Det intelligenta digitala nätverket med tillhörande digitala teknikplattformar och applikationsarkitekturer skapar en alltmer komplex värld av säkerhet. Utvecklingen inom ”hackerindustrin” och användningen av alltmer sofistikerade verktyg – inklusive samma avancerade tekniker som finns tillgängliga för företagen – ökar risken väsentligt. Att förlita sig på skyddsmurar och statisk regelbaserad säkerhet är otillräckligt och föråldrat. Detta är särskilt relevant när organisationer använder flera mobila enheter, molnbaserade tjänster och öppna API:er för kunder och partners i ett gemensamt ekosystem.

Digital verksamhet kräver mer avancerat åtkomstskydd när system och information öppnas upp i det digitala nätverket. I en värld med avancerade riktade attacker måste företagen sörja för en kontinuerlig anpassning till risk- och förtroendebedömningar. Realtids-, risk- och förtroendebaserade beslutsprocesser med adaptiva svar kommer att bli en del av vardagen och security by design blir kritisk.

Mer information: https://www.gartner.com/document/3811368?ref=TypeAheadSearch&qid=0684dbfc24996c1a6e9bcf

Kontakta oss
Stein Opsahl
VP Strategisk rådgivning i Knowit Experience
Till toppen