Att vara ”digital” innebär att ompröva vad ni gör och hur ni gör det. Ompröva processer och affärsmodeller med hjälp av digital teknik som kombinerar den fysiska och virtuella världen. Det digitala är inte en teknik utan ett förhållningssätt.

Med digitaliseringen överförs mer makt till kunden, som uppträder i helt nya kanaler, förväntar sig mer och beställer på nya sätt. Dessutom möter ni nya konkurrenter. Allt detta betyder helt enkelt att ni måste förändra ert invanda tänkesätt. Både ledning och medarbetare, kompetens, kultur och teknik måste samverka med utgångspunkt i de möjligheter som digitaliseringen ger och det nytänkande den kräver.

Frågorna ni måste ställa
• Förstår vi de förändringar vi står inför?
• Vilka kan hota oss? Hur kan vi hålla koll på dem?
• Försöker någon att ta vår plats i värdekedjan?
• Hur kan vi utmana andra aktörer i vår egen eller andras värdekedja?

Vad behöver göras?
Genom att ständigt visa viljan att förbättra kundupplevelsen utforskar ni samtidigt hur ni kan lösa kundens problem och överraska kunderna med nya tjänster idag. Det är den bästa garantin för markanta förbättringar av kundupplevelsen imorgon. När man ser sitt eget erbjudande och sin affärsmodell med nya ögon kan man samtidigt hitta drivkraften för att skapa nya produkter och tjänster, ofta genom att använda nya data och grundliga analyser.

”Som alltid är det en bra regel att tänka mindre på vad ni säljer och mer på hur ni kan framstå som relevanta och värdefulla när kunden ska utföra sina viktigaste uppgifter.”

Vågar ni välja position?
Differentiering lämnar tydliga avtryck hos olika arketyper/personor. Alla oemotståndliga varumärken har sådana avtryck. De erbjuder exakt det som deras målgrupper letar efter. Det betyder att de levererar på tre nivåer av medvetna och omedvetna användarbehov: de funktionella, sociala och känslomässiga. Detta gäller definitivt också på B2B-marknaden.

När ett varumärke ”connectar” starkt och naturligt på samtliga nivåer är det övertygande och oemotståndligt därför att känslorna det skapar reflekteras både funktionellt och socialt. Om man klarar att uppnå och bibehålla det får man inte bara ett varumärke som är varaktigt oemotståndligt, utan också maximal avkastning på sin marknadsföring.

“The reason it seems that price is all your customers care about,
is that you haven’t given them anything else to care about.”

Seth Godin, amerikansk författare och tidigare it-chef

Erbjud både smärtstillande och lyckopiller
De nya värdeerbjudandena byggs upp kring en lista med produkter och tjänster som ni tar fram när ni har kommit på hur ni kan lösa kundernas problem och ge dem några positiva överraskningar. En metod som ofta rekommenderas är “Value Proposition Design”, utvecklad av Alex Osterwalder m. fl. för tre år sedan.

Kundprofilen, som kan utvecklas under en workshop, beskriver ett konkret kundsegment i affärsmodellen. Profilen tar fasta på vad kunden vill uppnå och vilka problem hon upplever när hon försöker utföra sina ”uppgifter”. Utifrån det kan ni utveckla en värdekarta som i slutändan mynnar ut i en lista med produkter och tjänster. Och vips så har ni en strukturerad beskrivning av innehållet i nya värdeerbjudanden i affärsmodellen.

Kontakta oss gärna för ett förutsättningslöst samtal om hur vi kan leda en ”value proposition workshop” åt er.

Vill du veta mer?
Urban Nyblom
Business Director, Knowit Experience Stockholm
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen