Gränsen mellan management consulting och designrådgivning suddas ut. Till och med McKinsey talar nu om att kartlägga kundresor och designa kundupplevelser. Men under ytan finns det stora skillnader i hur dessa frågor hanteras. Dessa skillnader påverkar resultatet markant, eftersom det krävs nya strategier för att växa och öka intäkterna genom bättre kundupplevelser. Därför menar vi att strategiutveckling kräver både analys och kreativitet.


För en del strategiska utmaningar är ”bäst i klassen” bra nog, och ett analytiskt tillvägagångssätt har stora fördelar när det gäller att sänka kostnaderna. Klassiska managementkonsulter börjar strategiprojekt med en ”as is”-analys och gräver djupt för att få en bättre förståelse av världen. Konsulter som utgår från ”design thinking” ser på världen som mycket mer än en statisk bild och låter sig inspireras av vad människorna de ska hjälpa säger och gör. Målet är att erbjuda dem bättre produkter, tjänster och affärsmodeller. Design thinking har fått större plats i näringslivet de senaste åren. Förklaringen är att metoden kan fungera som katalysator för både kulturella och affärsmässiga förändringar.

Innovation är det nya bestående försprånget

Digitalisering, globalisering och nya konsumtionsmönster har förändrat tillvaron för många företag. Förr var stabilitet normen, och man försökte skapa, försvara och optimera bestående konkurrensfördelar. Idag känner många företagsledare att de måste tänka nytt och hela tiden anpassa sig till kortvariga konkurrensfördelar. Med den nya normen rör sig konkurrenterna snabbt.

Hur ser vi till att få en optimal strategiprocess?

Det finns en uppsjö av definitioner, teorier, perspektiv, åsikter och infallsvinklar. Ju fler frågor, desto större osäkerhet. Du frågar dina professionella kontakter hur de gjorde, vilka de tog hjälp av och vad de lade vikt vid. Det finns många olika typer av konsulter som kan leverera. Och leveranserna är lika olika som definitionerna.

Vad behöver företaget? En ny affärsstrategi? En externt eller internt inriktad strategi? Och ska ingången vara ekonomisk? Eller kulturell? Eller teknikfokuserad?

Med klassisk management consulting går man troligen igenom olika externa analyser av ekonomi, politiska ramar, konkurrensmiljö, bransch och spelregler innan man går vidare till det interna och ser på företagets strategiska resurser, aktiviteter och styrformer. Om man lägger ihop detta med ett antal trender och utvecklingslinjer bör man kunna hitta början till en strategiformel för varje enskilt företag.

Man är i alla fall på god väg mot att få en bra överblick. Och beskrivningen ovan täcker stora delar av det grundläggande ramverket för att definiera en strategi.

Men har man tillräcklig förmåga att tänka framåt? Vår erfarenhet är att en strategiprocess har mycket att vinna på att inkludera andra synsätt och perspektiv på utmaningen.

En användarorienterad och prototypdriven innovationsmetodik

Design Thinking tar sig an utmaningarna i en organisation eller i samhället på nya och kreativa sätt. Det kan vara genom utveckling av nya produkter, tjänster och affärsmodeller eller nya processer.

Designern utgår inte från status quo, utan strävar efter att ta fram bra lösningar för dem som står för resultatet: kunderna eller användarna. Designern är van att tänka fritt och kreativt och är angelägen om att åstadkomma utmärkta affärsmodeller och tjänster. Det som står i fokus är behoven hos de människor man ska hjälpa. Designern tänker alltid på lösningar som gynnar användaren.

Det finns inte bara en enda väg till en strategi, utan många. Något av det viktigaste du gör är att se till att processen bygger på flera perspektiv – och att den inte begränsar det möjlighetsrum du måste frilägga.

Kontakta oss
Hanna Nielsén
Digital strateg och projektledare
Till toppen