Black(out) Friday?

Publicerad 21 dec 2017

Av Søren Handlos, Managing Director, Knowit Experience Danmark

Några tankar om varför handlare, e-tailers och b2b-tailers bör fokusera på något annat än Black Friday. Eller börja fundera på att omdefiniera hur Black Friday uppfattas.

Från rött till svart vansinne?

För många handlar Black Friday om att försäkra sig om så hög omsättning att röda siffror blir svarta för att säkerställa att årets total hamnar på plus. Jag tror att denna förklaring såg dagens ljus i början av åttiotalet.

Det låter bra, men det finns faktiskt en del fallgropar här. Black Friday framstår mer och mer som en allvarlig ”retail blackout” med fokus på en enda parameter, nämligen priset. Eller rättare sagt – rabatterade priser; fake or real. Många av aktörerna har faktiskt problem med trovärdigheten här.

En annan och långt mer sociokulturellt intressant förklaring kan spåras tillbaka till Philadelphia i början av sextiotalet. Fredagen efter Thanksgiving Day (som alltid är på en torsdag) har i flera decennier ansetts som starten på julhandeln i USA, och många skolor och en del företag var också stängda dagen efter. Butikerna var å andra sidan öppna, vilket ledde till ökad trafik och stora folkmassor i centrala Philadelphia. Polisen började kalla denna fredag ”Black Friday” eftersom de var tvungna att arbeta 12-timmarsskift. Så fiskade media upp hysterin och namnet Black Friday blev allmän egendom.

 

Är köpfestdagarna svaret på handelns utmaningar?

Personligen tror jag att Black Friday har blivit en shoppingsjukdom som sprider sig som influensa om hösten. Cyber Monday, Black Weekend, Black November, Singles Day, etc. Här frågar jag mig om denna ”prisfest” är den rätta medicinen för de problem som detaljhandeln står inför.  

De negativa effekterna av kampanjer och detaljhandel som Black Friday är uppenbara; organisatorisk stress för säljare, kundservice, marknadsavdelning och IT-avdelning. För att inte tala om logistik och system som stressas – omsättningstoppar och kanske kortsiktiga, kostsamma investeringar i supportsystem, tjänster och hårdvara.

”Men kunderna vill ju ha lägre priser!” Ärligt talat tror jag inte att detta håller. Men så länge det här är vad man erbjuder, så är det vad kunderna kommer att kräva. Om och om igen. Det blir en självuppfyllande profetia.

”Consumers have committed to experiences. 68 percent of global respondents agreed with the statement “shopping for me is about the overall experiences, not just the items I buy.” Omnishopper 2017. Mastercard.

 

Från ’Black Friday’ till ’Upplevelser varje dag’

Hur kommer ni ifrån ett enkelt fokus på rabatter till ett kontinuerligt fokus på att skapa erfarenheter baserade på data och konsumentdriven insikt? Nytänkande är nödvändigt och ”Impossible is nothing” (tack Yoda). 

Meningsfulla upplevelser och erfarenheter är vad era kunder egentligen vill ha. Så om era erbjudanden uppfattas som personliga, relevanta, aktuella, intressanta och värdefulla, kommer kundrelationerna att blomstra.

Börja arbeta med alla möjligheter som vår digitala verklighet ger. Beteendebaserade data, kundklubbar, artificiell intelligens, produktinformationshantering (PIM), kanal- och touch point-mix, utforska nya leverans- och betalalternativ.

Vi är övertygade om att ”digitalt” inte dödar detaljhandeln. Det är eventuellt detaljhandeln själv som gör det. En för enkel syn på priset – något som resulterar i knappare marginaler och som tär på er organisation och de digitala ekosystem ni arbetar i.

Självklart är jag fullt medveten om att det bara är en önskedröm att Black Friday ska försvinna, men jag är övertygad om att lite mer nyanserat tänkande kan ge detaljhandeln en sundare inriktning rent affärsmässigt.

 

Så om ni fortsättningsvis vill spela ”Black Friday Madness-spelet” måste ni vara smarta:

  1. Rikta om erbjudandet från bara pris mot kundorienterade upplevelser.
  2. Se till att ni har konvergens på kanal och touchpoints
  3. Skalanpassa och förbered systematiskt era system med skalbara molntjänster, adekvat datafångst och kundinsikt samt ett kontinuerligt fokus på att vara närvarande digitalt och fysiskt varje dag. Att vara digital måste vara en skarvlös och integrerad del av upplevelsen
Kontakta oss
Stein Opsahl
VP Strategisk rådgivning i Knowit Experience
Till toppen