Native app

Native appar är de allra vanligaste apparna och innebär att vi utvecklar applikationer i det programspråk som ligger närmast plattformen i fråga och som erhåller bäst prestanda och störst flexibilitet. Behöver appen kommunicera i bakgrunden, utnyttja sensorer eller utföra tunga arbetsuppgifter är nativeutveckling det självklara valet.Appen får maximal livslängd och vi kodar i specifika programmeringsspråk som till exempel Swift för iOS eller Kotlin för Android. Exempel på Native appar är YouTube, WhatsApp och Facebook Messenger.

Hybridappar

Hybridappar går att kombinera både med native appar och webbappar och kan syfta på olika lösningar. Ett alternativ vi använder är React Native – ett ramverk som ger oss möjlighet att använda JavaScript för att bygga appar till iOS och Android samtidigt. React-appar är inte lika responsiva som native-appar, men i många fall är de fullt tillräckliga.

Ett annat sätt är att appen utvecklas som en webbplats, men byggs i ett native app-skal. Den kommer likna den egna webbplatsen med flikar och navigering, men vyerna är webbsidor som kan uppdateras när som helst. Vill ni ha enklare innehåll kan en hybrid lösning vara perfekt och ekonomiskt fördelaktigt. Exempel på hybridappar är Facebook och Instagram.

Swift

Swift är ett programmeringsspråk med öppen källkod som vi använder för att bygga native-appar för iOS. Appar eller bibliotek skrivna i Objective-C finns fortfarande, men dessa ersätts löpande. Swift har fler funktioner och bättre grammatik (syntax) än tidigare språk och är därför förstahandsvalet för majoriteten av iOS-utvecklare och kan även användas hos molntjänster som Amazon Lambda (serverless cloud). Exempel på appar där Swift-kod använts är Airbnb och Linkedin.

SwiftUI

Med SwiftUI bygger vi snabba och dynamiska appar på alla Apple-plattformar med så lite kod som möjligt – med interaktiv och reaktiv kodning av gränssnitt. SwiftUI har stora likheter med React Native, både i hur koden struktureras, men även den feedback som ges genom att gränssnittet uppdateras direkt. Det är ett snabbt arbetssätt att bygga gränssnitt, men tekniken är ung vilket innebär att vi fortfarande behöver blanda med UIKit, det nuvarande sättet att bygga gränssnitt för iOS-appar.

Kotlin

Kotlin är numera det föredragna programspråket för Android. Tidigare användes Java, men Java är ett äldre språk som stannat upp i utvecklingen. Kotlin är kompakt, typsäkert och ett modernt språk att bygga appar med – språket är även kompatibelt med Java och det är därför möjligt att successivt byta ut kodbasen i äldre appar. Exempel på appar där Kotlin använts är Pinterest och Netflix.

Kompabilitet & livslängd

Funktionaliteten hos Swift och Kotlin utvecklas i rasande fart och de blir både effektivare och enklare att skriva kod med för varje år. Bakom språken står Apple respektive Google och du kan därför vara säker på att native-appar har en lång livslängd och att du får tillgång till den senaste funktionalitet först, till skillnad från externa ramverk. Här måste plattformsöverskridande stöd för all ny funktionalitet implementeras i efterhand, ibland av utvecklarna själva. Livslängden hos externa ramverk avgörs därmed av deras popularitet. React Native är det mest populära ramverket och används av många kända appar, så livslängden bedöms vara god även här.

Vill du veta mer?
Markus Karlsson
Head of Mobile, Knowit Experience
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen