Hoppa till huvudinnehåll
Till startsidan på Knowit

CASE

LISEBERG

Sveriges största upplevelse har blivit digital

HANDEL & TJÄNSTER

Med fler än sju miljoner besökare per år, fick vi i uppdrag att ta fram ”en ny hemsida” för Liseberg.se. Resultatet blev en fartfylld resa med 25 procent ökade intäkter, ett svenskt designpris och en hel värld av nya upplevelser. Och samarbetet fortsätter.

Karusell i Lisebergsparken

Från många kanaler till en helgjuten upplevelse

Det som började med en ny webbplats växte genom projektet till ett helhetsgrepp kring Lisebergs digitala närvaro; en app, kommunikation i parken, webbplatsen, affärsutveckling och mer därtill.

Eftersom Liseberg har ett brett erbjudande med nöjesparkens tre olika säsonger, konserter, shower, boenden och restauranger så var det viktigt att ta ett helhetsgrepp kring de digitala lösningar och kommunikationskanaler som vuxit fram genom tiden. Vårt nya fokus handlade i stället om att bygga den digitala upplevelsen utifrån användarnas beteenden.

Bild på Liseberg.se i mobilen
""

Så hittade vi insikterna som skapade affärsnytta

Med innovativa metoder för kartläggning av nyckelaktiviteter och beteendetyper kunde vi komma gästerna riktigt nära och följa hur de sökte och handlade på nya sätt. I det ökade mobilanvändandet ställde man högre krav på självservice samtidigt som de digitala besöken blev fler och kortare.

Samtidigt som vi utvecklade erbjudandet för att svara mot besökarnas beteenden och drivkrafter var det viktigt att bygga upplevelsen av Lisebergs varumärke efter olika användarsituationer. Tillsammans med Liseberg landade vi i fyra olika ’Brand personas’ som innebar tydliga riktlinjer för hur Lisebergs varumärke ska upplevas i olika situationer och kontaktytor.

""

Vi vågade utmana oss

Med användarna i centrum jobbade vi mot Lisebergs långsiktiga mål om att knyta samman den fysiska och digitala affären. Genom ett öppet och nära samarbete kunde vi enas i synen på digital affärsutveckling och hur man bygger varumärke idag.

I det nära partnerskap som växte fram i teamet vågade vi utmana oss själva och pröva nya sätt att angripa problemen. Det var avgörande för att lyckas i ett komplext uppdrag där besökarnas upplevelse och Lisebergs affärsnytta var minst lika viktiga.


Bergochdalbana på Liseberg
""

Framgångsfaktorer

Ett partnerskap – genom täta avstämningar, arbetsmöten, workshops och co-creations har vi jobbat tillsammans som ett gemensamt team.

Gästen i centrum – med fokus på användarens behov och drivkrafter har vi kontinuerligt testat, utvärderat, fått nya idéer och skapat effektiva lösningar.

Teknisk långsiktighet – den tekniska plattformen banar väg för en långsiktigt framgångsrik tjänsteutveckling genom stor flexibilitet.

Framåtblickande med samsyn – en bra start med samsyn kring den långsiktiga planen och behovet av att kunna justera längs vägen.

Åkturen rullar vidare

Vid sidan av en väsentligt ökad affärsnytta har den digitala utvecklingsresan resulterat i en högre grad av självservice i kundresan, en förlängd kundrelation och en sammansvetsad digital och fysisk upplevelse.

Från en flexibel och effektiv plattform går nu Lisebergs åktur vidare upp mot nya höjder och ut för härliga nedförsbackar.


Vill du veta hur vi kan hjälpa dig?

Slå en signal eller skicka ett meddelande så kontaktar vi dig.

Urban Nyblom

Business Director

Knowit Experience Stockholm