Hoppa till huvudinnehåll
Till startsidan på Knowit

CASE

SVENSKA BOSTÄDER

Boendeappen förenklar hyresgästernas vardag

OFFENTLIG SEKTOR

Knowit har utvecklat en boendeapp tillsammans med Svenska Bostäder i syfte att förenkla hyresgästernas vardag, stärka hyresgästernas inflytande och öka tillgängligheten till digitala tjänster.

""
""
""

Ökad digital närvaro skapar nya krav på tillgänglighet

Svenska bostäder har idag över 28 000 hyreslägenheter, med fler än 50 000 hyresgäster. Genom att ta fram en app ville Svenska Bostäder förenkla vardagen för sina hyresgäster och skapa en större tillgänglighet till bolagets digitala tjänster. Appen kompletterar Svenska Bostäders befintliga webbplats, men andas också "Hemokrati", ett begrepp bildat av orden Hem + Demokrati som är ett initiativ för större boendeinflytande.


Projektet att utveckla appen är ett projekt som genomfördes på relativt kort tid och som dessutom var ganska komplext med många leverantörer inblandade. Tack vare projektteamets olika kompetenser, stora lösningsfokus och ambition att upprätthålla goda och professionella relationer lyckades vi ändå leverera det som var tänkt.


Martina Björk, projektledare digitalisering

Svenska Bostäder

Många behov möts genom plattformen och appen

I appens första version finns funktioner för att boka tvättstuga, följa nyhetsflödet, göra en felanmälan, kontakta Svenska Bostäder med frågor samt push-notifikation. Appen är byggd för Android och iOS med React Native som ramverk och integrerar med flera verksamhetssystem. Ytterligare viktiga kriterium som projektet har tagit hänsyn till är tydliga och höga informationssäkerhetskrav och att appen är tillgänglighetsanpassad enligt WCAG 2.1.


Genom ett nära samarbete och tydliga arbetsformer förverkligades visionen

Projektet genomfördes i samarbete med Knowit, där ett dedikerat team arbetade nära Svenska Bostäder för att förverkliga visionen om en boendeapp. Utvecklingen bedrevs enligt en tydligt agil utvecklingsmetod, med alla de forum och processer som metoden inkluderar – som iterativa design- och utvecklingscykler, demos och en konkret scrummetodik. Enligt krav anpassades detta till Svenska Bostäders förutsättningar och resultatet blev ett arbetssätt som hjälpte projektet framåt i många tuffa vägval.

En viktig komponent för projektet var ett tätt och nära samarbete mellan Knowits agila utvecklingsteam och teamet hos Svenska Bostäder, vilket minskade ledtider och ökade transparens åt båda håll. Utvecklingen anpassades kontinuerligt för att möta Svenska Bostäders högt ställda förväntningar. Vid projektets avslut övergick Knowits team sömlöst till vidareutveckling och förvaltning av tjänsten.

Både projektet och förvaltningen avropade på Addas ramavtal för IT-konsulttjänster, där Knowit är underkonsult. 


Genom ett nära samarbete förverkligades visionen

Projektet genomfördes i samarbete med Knowit, där ett dedikerat team arbetade nära Svenska Bostäder för att förverkliga visionen om Boendeappen. Arbetsprocessen inkluderade workshops, regelbundna change möten, användartester och iterativa design- och utvecklingscykler. Tillvägagångssättet säkerställde att appen inte bara uppfyllde de tekniska kraven, utan också de faktiska behoven hos hyresgästerna.

En viktig komponent för projektet var ett tätt och nära samarbete mellan Knowits agila utvecklingsteam och teamet hos Svenska Bostäder, vilket minskade ledtider och ökade transparens åt båda håll. Utvecklingen anpassades kontinuerligt för att möta de högt ställda kraven av Svenska Bostäder. Vid projektets avslut övergick Knowits team sömlöst över till vidareutveckling och förvaltning av tjänsten.

Så bidrar lösningen till Agenda 2030

Bidrag till mål 3, 9, 10 och 11: Lanseringen av appen skapar ytterligare valfrihet och tillgänglighet för Svenska Bostäders hyresgäster i hur de väljer att få viktig information och hur de väljer att ta kontakt med Svenska Bostäder. Genom appen kan Svenska Bostäder skapa en bättre tillgänglighet och service, och därmed en mer jämlik möjlighet att påverka sitt boende och sin boendesituation.

Utvecklingen av appen är också ett sätt att främja innovation och digitalisering, och en möjliggörare för att skapa mer hållbara städer och samhällen med hjälp av nya erbjudanden och effektiviseringar. 

SDG 3
SDG 9
SDG 10
SDG 11

Vill du veta hur vi kan hjälpa dig?

Slå en signal eller skicka ett meddelande så kontaktar vi dig.

Fredrik Sävenborg

Sales