Flowers in a field

Hur vi arbetar med nytänkande och ständiga förbättringar

Söker du en partner som säkerställer att dina molntjänster ständigt anpassas till verksamhetens affärsbehov och svängningarna i omvärlden? Då kan du ta hjälp av oss. Vi erbjuder kontinuerlig förbättring av applikationer och system i flera steg.

Första steget är en genomgång av plattform och lösning. Med hjälp av våra molnarkitekter och verktyg utvärderar vi och gör en detaljerad plan på hur molnkostnader och funktionalitet kan optimeras.

Nästa steg kan vara att lägga till en testdriven övervakning. Tester skapas för att kunna användas i övervakning av applikationer som utgår från faktiska användarupplevelser.

I det sista steget kan applikationen anpassas för ett fullt DevOps-åtagande, med automatiserad testning, kontinuerlig utveckling och utrullning, samt övervakning. DevOps hanteras i enlighet med Knowits etablerade DevOps-modell för CI (continuous integration) och CD (continuous delivery)

A metal tube leading upwards

Well-Architected Review

Det är inte lätt att fastställa arkitekturen för en applikation och sen utveckla den. Höga krav på säkerhet, prestanda, uthållighet och hållbarhet gör det svårt att bocka av hela listan. Med ramverket Well-Architected Review kan vi vägleda dig i att förbättra säkerheten, tillförlitligheten, kostnadsoptimeringen och hållbarheten i din molnarkitektur.

Det går till som så att vi kör tester för att bedöma dina nuvarande arbetsflöden och därefter hjälper vi dig att vässa arkitekturen ytterligare. Granskningen omfattar verksamhetsutveckling, säkerhet, tillförlighet, prestanda, kostnadsoptimering och hållbarhet. Genom att använda ramverket kan du dels jämföra dina arbetsflöden mot branschpraxis, dels luta dig mot en uppsättning vägledande principer som säkerställer att din molnarkitektur är av hög kvalitet.

Working with multiple screens

DevOps

Vi kan designa, utveckla, förvalta och skydda din DevOps-plattform i molnet så att du snabbare kan lansera nya produkter och tjänster. Genom att vi automatiserar din molninfrastruktur kan du starta upp nya miljöer på minuter. Våra molnmallar för automatisering säkerställer att miljöerna är identiska, säkra och optimerade utifrån dina behov och bästa praxis.

Om det behövs, kan vi också integrera era molnkonton med ert befintliga behörighetssystem och systemarkitektur. Automatisering av produktutvecklingscykler förbättrar kvaliteten, motverkar den mänskliga faktorn, minskar kostnaderna och låter dig snabbt reagera på förändrade marknadsförutsättningar.

A person with glasses in an office

Vi levererar ett helt utvecklingsteam av molnexperter

Med över tjugo års erfarenhet och fler än 70 aktiva utvecklingsteam kan vi påstå att vi kan molnplattformar utan och innan. Vi har kapacitet att leverera ett helt utvecklingsteam som kan utveckla och förvalta dina applikationer. Dra nytta av våra långtgående kunskaper om automatiserad testning, kontinuerlig integrering och leveranslösningar. Våra specialister kan också designa och implementera operativa mätvärden som ger er en tydlig bild av hur er infrastruktur presterar.

A large team meeting

Utbildning och träning

Vill du fördjupa dina kunskaper inom molnplattformar eller DevOps? Boka en workshop med oss. Som DevOps-leverantör kan vi lära dig och ditt team det senaste inom DevOps och öka användandet av DevOps-metoder.

Vill du veta mer?
Johan Ribbeklint
Ansvarig för erbjudandet
Kontakta mig
Kontakta mig

Vill du veta mer?
Christer Olsson
Ansvarig för erbjudandet – syd
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen