Hoppa till huvudinnehåll
Till startsidan på Knowit

CASE

NWT MEDIA

NWT Media valde Knowit som leverantör av driftentreprenad

MEDIA & UTBILDNING

NWT Media behövde ta kontrollen över sin digitala plattform inom mediedistribution genom en cloud-native lösning baserad på AWS (Amazon Web Services). Tidigt i processen insåg NWT Media att de behövde partner inom driftentreprenad som kunde säkerställa att deras tjänster var i gång dygnet runt. Här kom Knowit in i bilden.

""
""

En cloud-native-lösning för mediaplattformen

För att säkerställa kontinuitet i affärsverksamheten beslutade NWT att ta kontroll över sin digitala plattform inom mediadistribution genom en egenutvecklad, cloud-native-lösning med grund i AWS-plattformen. NWT Media kontaktade Knowit och efter bara fyra månader kunde de inleda onboarding till den första versionen av medieplattformen och lämna över den för driftning av Knowit.

Mediaplattformen omfattar stöd för nyckelfunktioner som publicering av nyhetsartiklar, integrering av annonser och prenumerationshantering. Lösningen var designad utifrån den senaste AWS-tekniken, som Lambda, RDS och automatiserad skalning, för att enkelt hantera efterfrågan vid plötsliga nyhetshändelser och minst 25 miljoner sidvisningar per månad.


NWT Media ingår partnerskap med Knowit

NWT Media insåg tidigt i processen att de behövde en långsiktig partner för att säkerställa att deras tjänster var aktiva dygnet runt och se till att deras digitala miljöer var tillgängliga för kunderna när behoven fanns. Kravet var även att kunna leverera rådgivning inom molnrelaterad applikationsarkitektur, infrastrukturdesign och -säkerhet, och ny funktionalitet på den snabbt växande AWS-plattformen.

Vidare fanns behovet av ett nära samarbete med NWT Medias utvecklingsteam för att tillsammans skapa ett effektivt sätt att samarbeta som ett enda DevOps-team. Utifrån dessa kriterier valdes Knowit som NWT Medias långsiktiga AWS-partner.

Onboardingprocessen var lean och flexibel, som en del av den pågående plattformsutvecklingen, och efter bara fyra månader började Knowit tillhandahålla driftentreprenad dygnet runt till NWT Media. Knowit stöttade NWT Media parallellt med att de stegvis lanserade den nya medieplattformen.


Vi upplevde Knowits driftentreprenad som mycket transparent och välstrukturerad. Vi uppskattade också deras öppna syn i att möta våra behov och krav. Som leverantör av driftentreprenad är Knowit en bred och kompetent partner med expertis; de stöttar och samarbetar väl med med vårt utvecklingsteam, effektivt och friktionsfritt.


Daniel Lundström, teknik- och utvecklingschef

NWT Media AB


AWS Well-Architected Review och friktionsfri onboardingprocess

Samarbetet mellan NWT Media och Knowit började med gemensamt utförande av en AWS Well-Architected Review. Detta gav Knowit en god insikt i utvecklingsprocessen för den nya medieplattformen och en gedigen grund för ett framgångsrikt samarbete i framtiden. NWT Medias resultat var en designgenomgång utifrån AWS:s vedertagna praxis och en möjlighet att få finansiering. Granskningen blev också en chans för NWT Media att utvärdera Knowit som molnpartner.

Parallellt med granskningen gick arbetet och onboardingprocessen framåt friktionsfritt och onboardingen till Knowits Managed Operations Center (MOC) i Tammerfors i Finland slutfördes efter bara två månader.

Utöver att implementera Knowits standardiserade styrningsmodell med månatliga möten för att möta SLA-mål, begränsa kostnader och hantera händelser från övervakningssystem, implementerades även en effektiv arbetsmetod för NWT Medias och Knowits team. Denna metod, som bygger på Slack, gör att teamen kan samarbeta friktionsfritt, som ett enda DevOps-team. Med metoden kan kunskapsdelning, planering och stödförfrågningar kommuniceras enkelt mellan teamen, vilket gör att inget invecklat ärendesystem behövs.

Mer nyligen har samarbetet utvidgats för att även omfatta driftentreprenad av NWT Medias dataanalyssystem.

Så bidrar lösningen till Agenda 2030

Bidrag till det globala målet 9: Molnet först-mediaplattformen möjliggör mätning och analys av lösningens hållbarhetseffekter och identifiering av möjligheterna att minimera dess miljömässiga påverkan. Driftentreprenad möjliggör för NWT Media att kontinuerligt optimera molnet, energiförbrukning och växthusgasutsläpp för att bekräfta de hållbarhetseffekter som molnlösningen främjar.

SDG 9

Vill du veta hur vi kan hjälpa dig?

Slå en signal eller skicka ett meddelande så kontaktar jag dig.

Fredrik Sävenborg

Sales

Vi arbetade med:

Managed services