Hoppa till huvudinnehåll
Till startsidan på Knowit

CASE

DELAVAL

Moln-app hjälper mjölkproducenter att säkerställa kornas välmående

INDUSTRI

DeLaval är världsledande inom mjölkindustrin med utrustning och lösningar för mjölkproducenter. Tillsammans har vi tagit fram en unik app-lösning där kor är IoT-anslutna till molnet. Syftet är att hjälpa mjölkproducenter att i realtid säkerställa kornas välmående.

Utrustning från DeLaval
Ko som blir tvättad

Sensorer ger viktig information

Forskning och innovation är centrala för DeLaval och det finns ett starkt fokus på digitala tjänster med syfte att hjälpa mjölkproducenter med förbättrat beslutsfattande, större effektivitet och ett ökat fokus på djurvälfärd.

Dagens mjölkgårdar kan idag ses som ett högteknologiskt nav i ett företag som är igång dygnet runt, 365 dagar om året – där djurens välmående och effektivitet är två viktiga byggstenar för att göra gården lönsam och produktiv.

Gårdar med DeLaval-utrustning, är utrustade med maskiner och digitala lösningar, där korna taggas med sensorer, som samlar in värdefull data. Genom att analysera data, resulterar det i bättre beslutsunderlag att driva gården med maximal kapacitet och med ett högt fokus på djurens välbefinnande.

Knowit är en viktig partner till DeLaval i utveckling av avancerade system med fokus på digitala tjänster, med god kompetens och engagemang att skapa världsledande system och tjänster för kunder till DeLaval.


Lars Bergmann

DeLaval Digital Services EVP


Nästa steg i DeLavals digitala utveckling – erbjuda fler digitala tjänster

DeLavals kärnverksamhet är att ta fram mjölkningsmaskiner till mjölkproducenter. Att bygga digitala lösningar och bli än mer en tjänsteleverantör ger en helt annan utmaning inom teknik, organisation och kultur.

Med målet att erbjuda digitala tjänster parallellt med framtagning av de maskiner som DeLaval tillhandahåller sina kunder, initierades ett program i syfte att förnya och skapa nästa generations informationsplattform.

DeLaval var i behov av en samarbetspartner som kunde möta kraven om att hålla hög produktionstakt, arbeta skalbart och flexibelt samt säkerställa snabb leverans till marknaden. Knowit anlitades, och fick uppdraget att stötta DeLaval att ta fram deras allra första applikation i plattformen.


Appen gör det möjligt att IoT-ansluta till AWS

Ett agilt team från Knowit med kompetens inom molnbaserad utveckling, IoT, AWS och Scrum utvecklade en lösning som aggregerar all data och jämför den med annan tillgänglig data – vilket ger data och analyser som är användbara för bonden i det dagliga arbetet. DeLaval använder även ett eget innovationsteam som med hjälp av maskininlärning bygger algoritmerna för prognoser kring sensordata.

I den nyutvecklade appen är alla kor IoT-anslutna till AWS, där data är organiserad, och maskininlärning används för att producera pålitlig information och prognoser. Tekniker som användes under utvecklingen är: Node.JS, Python, Type Script, AWS Greengrass (IoT) MQTT, Lamda, Dynamo DB och S3.


Molnbaserade realtidslösningen förenklar mjölkproducentens vardag

Nu finns en realtidslösning på plats i form av en applikation som hjälper mjölkproducenten att hålla ett högt fokus på kornas välmående. Appen informerar bonden om kon äter för mycket eller för lite, har ett oregelbundet beteende eller håller på att bli sjuk.

Lösningen hjälper också till och med att förutsäga när kon är redo för insemination – vilket är en enorm hjälp för mjölkproducenten. Genom att få de här insikterna från systemet kan mjölkproducenterna minska sina veterinärkostnader och den ger även värdefull information att agera på som bidrar till förbättrad mjölkproduktion, ökar anläggningens effektivitet och hållbarhet, samt sparar tid.

Så bidrar lösningen till Agenda 2030

Bidrag till mål 12: Samtliga kor är IoT-anslutna till AWS, där data är organiserad, och maskininlärning används för att producera pålitlig information och prognoser. Genom appen underlättas mjölkproducentens vardag med målet om en hållbar mjölkproduktion där kornas välmående står i högst fokus.

SDG 12

Vill du veta hur vi kan hjälpa dig?

Slå en signal eller skicka ett meddelande så kontaktar jag dig.

Fredrik Sävenborg

Sales