Hoppa till huvudinnehåll
Till startsidan på Knowit

CASE

SKOLSYNK

Molnmiljö med support dygnet runt ger sömlös upplevelse för lärare och elever

MEDIA & UTBILDNING

Skolsynk är applikationen som säkerställer att lärare och elever på över 400 skolor runt om i landet lätt kan logga in hos de stora leverantörerna inom digitala läromedel och utbildningsstöd. Valet föll på Knowit som långsiktig partner att förvalta applikationen i molntjänsten Google Cloud Platform (GCP).

""
""

En doldis med stort behov av stabilitet

Skolsynk är en applikation som aldrig syns men gör stor skillnad för alla användare. Applikationen är en inloggningstjänst som säkerställer att lärare och elever på över 400 skolor runt om i landet kommer åt avtalat material och tjänster hos landets stora leverantörer Binogi, Gleerups, ILT Education, Nationalencyklopedin (NE), SLI Play och Studentlitteratur. 

– Varje skola registrerar sina användare i Google Workspace for Education och sen sköter Skolsynk resten. Så snart lärare eller elever loggar in på en plattform hos någon av oss leverantörer har de direkt åtkomst till det material som ingår i respektive avtal. Den sömlösa integrationen ger minskad administration för samtliga inblandade och sparar tid då användarna slipper skapa konton och lösenord på flera olika ställen, berättar Elias Selinder styrelseordförande på Skolsynk och Chief Product Officer på ILT Education.

Skolsynk tog kontakt med Knowit när de letade en långsiktig partner som kan förvalta och driftsäkra applikationen över tid, och minska sårbarheten med personberoende kunskaper om applikationen och lagringsmiljön.


Knowit har den kompetens vi behöver för långsiktigt stöd och direkt support i driften av Skolsynk. Få personer vet om att de använder applikationen, men när den inte fungerar så märks det direkt eftersom lärare och elever inte kommer åt sina tjänster,


Elias Selinder

Styrelseordförande på Skolsynk och CPO på ILT Education


Driftsäkerhet 24/7 och komplett översyn

Samarbetet mellan Skolsynk och Knowit inleddes med en så kallad code review, en granskning av arkitektur, kod och dokumentation för att identifiera hur applikationen fungerar just nu, vilka nödvändiga uppdateringar som behöver göras och summera eventuella åtgärder som bör eller kan genomföras för att förbättra applikationen. 

– Efter granskningen av applikationen kom vi överens med Skolsynk om att bygga upp en testmiljö, det ökar driftsäkerheten i applikationen eftersom utvecklarna både kan lära känna applikationen och testa uppdateringar utan att det påverkar slutanvändarna, berättar Oskar Segerfelt, kundansvarig på Knowit.

Hela applikationen är byggd och hostas i GCP, genom kodgranskningen och uppbyggnad av en testmiljö har Knowits utvecklare säkerställt att all nödvändig information finns dokumenterad vilket minskar personberoendet i driften. Skolsynks GCP miljö övervakas dygnet runt via Knowits Managed Services. Oavsett om användaren möts av fördröjd inloggning eller om någon funktion i applikationen slutar fungera så påbörjar Knowit felsökning så snart som möjligt. 

Flytten till Knowit har gått väldigt smidigt och helt utan driftsavbrott. Knowit har tagit över förvaltningen och satt upp processer som gör att vi har minskat den sårbarhet vi upplevt att vi haft tidigare,


Elias Selinder

Styrelseordförande på Skolsynk och CPO på ILT Education

Sömlös upplevelse

Tillsammans med Knowit har Skolsynk säkrat upp leveransen av digitala läromedel och undervisningsstöd till skolorna i landet. Knowits partnerskap med Google innebär också att Skolsynk har en trygg partner som har djup kompetens om molntjänsten och tillgång till de senaste uppdateringarna och helt nya lösningar inom Google Cloud Platform.  


Så bidrar lösningen till Agenda 2030

Mål 4, god utbildning för alla – Genom att driftsäkra inloggningsapplikationen Skolsynk kan lärare och elever genomföra skolans utbildningsmoment när de är planerade. Digitala läromedel och utbildningsstöd är ett avgörande stöd för skolorna runt om i landet och Skolsynk bidrar till att eleverna kan tillgodogöra sig sin pågående utbildning.

 

""

Vill du veta hur vi kan hjälpa dig?

Slå en signal eller skicka ett meddelande så kontaktar jag dig.

Fredrik Sävenborg

Sales