Cloud Adoption Framework

Cloud Adoption Framework (CAF) guidar migreringsresan som en iterativ process där man migrerar ett arbetsflöde i taget eller några få arbetsflöden per release. I varje iteration följer man processen bedömning-migrering-optimering för att se till att arbetsflödena är anpassade för kraven i produktion.

Utifrån vår erfarenhet inom molnmigrering tittar vi på era behov och anpassar migreringen efter era specifika krav. Vårt mål är att skapa en migreringsprocess av rätt storlek, oavsett storleken på lösningen. Vårt molnmigreringsprogram omfattar tre tydliga faser.

A person thinking by a computer

Bedömning och planering

Bedömningen är en process i vilken man avgör miljöernas aktuella tillstånd, identifierar eventuella luckor i beredskapen, sätter omfattningen för migreringen och anpassar engagemanget. Efter bedömningen har ni en plan med all relevant information, som en färdplan för migreringen och ett färdigt business case. Utifrån planen försöker vi hitta en balans mellan prestanda och pris och fatta mogna beslut som är datadrivna och ger en stabil process och enkel onboarding.

A screen reflecting a screen

Migrera och modernisera

Vår standardiserade process gör det möjligt att modernisera era digitala investeringar utifrån resultaten av migrationsplanen. Under varje migrering blir arbetsflöden migrerade och moderniserade. Beslut om IaaS, PaaS eller hybridlösningar som fattats under bedömningsfasen används för att optimera kontroll och genomförande.

A man in an office

Optimera, säkra och hantera

För att säkerställa bästa möjliga resultat efter migreringen förbereder vi den migrerade lösningen för drift i molnet. Det innefattar integration med verksamheten, styrsystem och säkerhetslösningar.

Det viktigaste för framgångsrik drift efter migrering är pålitlighet, kostnadsoptimering, systemoptimering, process optimering och driftoptimering.

A cartoon lightbulb

Inled er migrering till Azure med vår entimmesworkshop

Vi tar er igenom vår beprövade praxis för molnmigrering, som är anpassad för att ge er en smidig och effektiv övergång och transformation till Azure Cloud.

Ni kommer att lära er om den övergripande bedömningsprocessen, den totala ägarskapskostnaden (TCO, Total Cost of Ownership) och kunna se en tidig version av er migreringsplan och -process. Vi stämmer av kring Microsofts program och priser och anpassar era framtida investeringar efter branschpraxis i molnet.

A speech balloon

Låt oss hjälpa er!

Låt oss hjälpa er att skapa en hållbar plan för transformation och molnmigrering i ert företag. Fyll i formuläret nedan och kontakta oss för att komma i gång!

Vill du veta mer?
Johan Ribbeklint
Ansvarig för erbjudandet
Kontakta mig
Kontakta mig

Vill du veta mer?
Christer Olsson
Ansvarig för erbjudandet – syd
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen