Olika perspektiv på migrering till AWS-molnet

Vare sig ni letar efter en hybridmolnlösning med AWS eller vill göra en heltäckande övergång från onprem-miljöer till AWS Cloud är nyckeln en välgjord plan för molnmigreringen.

Att gå över till AWS Cloud gör det möjligt för er att använda plattformstjänster för många delar i era arbetsflöden, vilket sänker era kostnader och låter er fokusera era resurser där de ger bäst avkastning: på innovation.

Det är inte alla molnresor som är likadana. Molnmigrering kan behövas av en rad olika skäl och just ert kan vara unikt. Här är de vanligaste exemplen på molnmigreringslösningar:

Working on multiple devices

Förläng infrastrukturen till AWS Cloud

Hybridmolnarkitektur innebär integrering av onprem-resurser och molnresurser. För de flesta organisationer med teknikinvesteringar onprem är en hybridarkitektur en nödvändig del i molnimplementeringen.

AWS har utvecklat branschens bredaste uppsättning av hybridlösningar för lagring, nätverkande, säkerhet, applikationslansering och styrverktyg. Det gör det lätt för er att integrera molnet som en friktionsfri och säker förlängningen av era befintliga investeringar. Om ni använder VMware på er onprem-infrastruktur kan vi erbjuda en smidig förlängning av er befintliga miljö med hjälp av lösningen VMware Cloud on AWS.

Datamigrering och applikationsmigrering

Datamigrering

AWS Cloud är det nya normala i dagens it-sektor. Ett av de mest utmanande steget som krävs för att implementera en applikationsinfrastruktur i molnet är hur data ska komma in i och ut ur den. Molndatamigrering flyttar befintliga onprem-data till en ny lagringsplats i molnet, i batcher, små doser och flöden.

Applikationsmigrering

Organisationer överväger att flytta applikationer till molnet för att minska sin teknikskuld och modernisera sin befintliga it-infrastruktur för framtida behov. För att dra nytta av fördelarna hos AWS Cloud kan organisationer anta en migreringsstrategi med flera faser, oavsett om det gäller en typisk webbapplikation i tre nivåer, batchbearbetning nattetid eller komplex backend. De flesta applikationer kan flyttas till molnet.

Talking in front of a computer

Migrationsprojekt

Migrationsprojekt planeras alltid ihop med kunden utifrån en business case-beräkning. Slutresultatet är en detaljerad plan för implementering och övergång. Ett välplanerat och väl utfört migrationsprojekt säkerställer att alla relevanta parter får den information de behöver och systemens nedtid minimeras, särskilt i system som förblir i en hybridkonfiguration, exempelvis när migrerade system och dataset går att komma åt från onprem-miljöer.

Projekten genomförs med väl etablerade metoder och arbetssätt. Vi använder AWS egna bedömnings- och planeringstekniker, som Migration Readiness Assessment (MRA) och Migration Readiness Planning (MRP). Dessutom använder vi det senaste inom AWS-verktyg, som TSOlogic eller Cloudendure, för att säkra en smidig analys- och migrationsupplevelse.

AWS Partner

AWS Premier-partner

+200 AWS-certifieringar

+50 kundlanseringar

2 AWS-kompetenser

6 partnerprogram

1 AWS-tjänstevalideringar

Vill du veta mer?
Johan Ribbeklint
Ansvarig för erbjudandet
Kontakta mig
Kontakta mig

Vill du veta mer?
Christer Olsson
Ansvarig för erbjudandet – syd
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen