Ett äldre par använder en mobil

Mobila applikationer är en del av vår vardag

Idag är mobila enheter en självklar digital kanal och mobilen är ständigt närvarande i våra liv. Användarna förväntar sig att på ett enkelt, säkert och intuitivt sätt kunna lösa sina behov via mobila enheter. Detta ställer i sin tur stora krav på utveckling av den mobila lösningen där applikationen behöver vara användarvänlig, säker och fungera med existerande it-arkitektur.

Med mobilen som utgångspunkt skapar vi funktionalitet som gör att du kan maximera värdet av den mobila applikation som utvecklas.

mobile

Problemlösning genom mobilen

Applikationer i mobilen ger nya förutsättningar att skapa framtida lösningar och möjligheter. Genom mobilen kan ni effektivisera och strukturera affärsprocesser eller öka försäljningen genom ökad tillgänglighet för kunden. Eller, passa på att förbättra din egen, eller dina kunders, organisation genom att tillhandahålla mobila arbetsverktyg för medarbetare.

Användargränssnitt är centralt och vi tittar på hur användaren rör sig på skärmen och hur olika funktioner används för att nyttja ytan på bästa sätt. Även tekniskt gränssnitt och system bakom applikationen måste fungera friktionsfritt, rätt data ska hämtas, sparas och lagras vid rätt tidpunkt. Ofta ska också den mobila applikationen komplettera en webbplats eller annan plattform och system. 

För oss är varje projekt unikt och vi utvecklar en metodik och lösning som hjälper just dig att nå dina mål.

Kontakta oss
Staffan Nilsson
Ansvarig för kundcase
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen