man texting

Krav på snabba svar och tillgänglighet

Dagens kunder ställer ökade krav på tillgänglighet, snabbare svar och enklare lösningar. Mycket beror på den explosionsartade användningen av meddelandetjänster som Messenger, Slack, Kick, What's App och We Chat. En genomsnittlig person ägnar idag så mycket som 90% av sin tid på mobilen i meddelandetjänster och förväntar sig att även andra kommunikationskanaler ger svar i nära realtid.

Utvecklingen visar att direkt kommunikation via till exempel en chat blir allt viktigare, och företag måste ständigt hitta nya lösningar för att samarbeta med kunderna på plattformar där de tillbringar större delen av sin tid.

colleagues working

Ökad tillgänglighet kräver ökade resurser

Utvecklingen representerar ett paradigmskifte med nya krav på tillgänglighet och responstid i dialogen med kunderna. Att uppfylla många förväntningar och upprätthålla kvalitet i kunddialogen innebär för många företag en betydande resursfördelning till verksamhetens kundcenter. Med ökande antal förfrågningar kommer också motsvarande kostnadsökning för företagen att hantera.

Den traditionella modellen för kundservice och support är befinner sig under press. För att bättre balansera kostnad, kvalitet och effektivitet måste företagen utforska nya smarta lösningar.

mother and daugther whisper

Chatbots ger minskade kostnader och högre kvalitet

Lösningen för många företag är att utforska möjligheten att automatisera kundservice och supporttjänster med hjälp av chatbots. Termen chatbot hänvisar till en mjukvara som kan kommunicera och interagera med människor främst via skriftligt medium, men också i högsta grad tal. Teknologi tar sig nu in i det nordiska näringslivet och vi har redan exempel på chatbots som hanterar tusentals månatliga förfrågningar. Införandet av chatbots har en betydande potential för kostnadsbesparingar, samtidigt som ökad tillgänglighet och responstid kommer att bidra till bättre kundupplevelser. Med en utvecklingstid på 4-8 veckor kan företag snabbt komma igång med sin första chatbot, med omedelbar effekt.

Kontakta oss gärna för att diskutera hur teknologin kan hjälpa dig och din verksamhet!

Kontakta oss
Henrik Serlow
Ansvarig för erbjudande
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen