Jar filled with colorful sweets

Data Warehouse

Data Management innebär att ta hand om sin data, och kvalitetssäkra den i varje steg i dess livscykel. På så sätt kan du minimera riskerna och kostnaderna för regelbrott, juridiska komplikationer och säkerhetsintrång. Det ger också tillgång till exakta uppgifter precis när de behövs, utan tvetydighet eller konflikt med annan data och du kan därmed undvika missförstånd.

Med ett Data Warehouse (även kallat Datalager) samlar du all data från samtliga system på ett och samma ställe. Hela organisationen får tillgång till samma information, utan filter och förvrängningar, anpassad för verksamhetens bransch och vardag.

Woman thinking in front of computer

Master Data Management och datakvalitet

Master Data är data som på ett eller annat sätt är gemensam inom organisationen. Exempelvis kan det vara HR-relaterad data, kunddata, produktdata, med mera.

Informationen finns förmodligen lagrad i ett flertal system och olika format, allt beroende på företagets inriktning, storlek och datamognad.

Målet med Master Data Management (MDM) att säkerställa att användandet av bolagets information är konsekvent, relevant, rätt och riktigt. Då man uppnår en högre datakvalitet finns det förutsättningar för att göra bättre affärer och följaktligen öka företagets omsättning och vinst samt att man får en konsekvent bild av verkligheten.

Master Data för en pålitlig överblick

I de olika verksamhetssystemen finns ofta samma information, men med olika begrepp. I ditt Data Warehouse finns hantering av så kallad masterdata som ger dig en enhetlig syn på organisationens information och verksamhet. Du får en datakälla där all information är organiserad så att den är lätt att arbeta med och använda sig av både i det dagliga arbetet, men även vid vidare analyser av verksamheten. Det leder i sin tur till högkvalitativ data som alltid är korrekt, och där samtliga system är uppdaterade med den senaste informationen. 

Data Warehouse Review

Har du redan ett Data Warehouse? Istället för att bygga ett nytt Datalager kan vi på Knowit granska och säkerställa att lösningen är en effektiv BI-/Data Warehouse-lösning och optimerar era processer och därigenom även era intäkter och kostnader.

 

Data Warehouse Automation

Gör slut med handkodade Data Warehouse-lösningar och låt Knowit visa vägen med ett verktyg för Data Warehouse Automation!

Genom att automatisera och accelerera de rutin- och volymuppgifter som hör ihop med utveckling av ett Data Warehouse uppnår vi tillsammans en rad fördelar:

  • Dramatiskt ökad produktivitet i utvecklingsarbetet

  • Projekttiden förkortas avsevärt

  • Minimering av repetitivt arbete gör att resurser frigörs till högvärdefullt arbete

  • Ditt Data Warehouse blir konsistent, robust och väldokumenterat för framtida tillägg och ändringar
Kontakta oss
Henrik Serlow
Ansvarig för erbjudande
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen