street at night with social media sign

Utmaningen med stora mängder data

Data är idag ofta en biprodukt av dina digitala interaktioner och de växer konstant. Att idag samla in data är enkelt och billigt och vi har allt fler möjligheter och kanaler för datainsamling, via mjukvaruloggar, mobiltelefoner, trådlösa nätverk och kameror för att nämna några.

Utmaningen består i hur man hanterar all data i form av lagring, tolkning och analys, men även hur informationssäkerhet och sekretess hanteras och att det sker i linje med gällande lagstiftning.

analyze data graph

Använd din data

Den stora mängden data är inte värd något innan du gör något av den. Värdefull information gömmer sig i din data, om du kan presentera den på rätt sätt. Nyckeln är att hitta analysverktygen och modellerna för att utforska din data. När du hittar korrelationer och mönster, visualiserar användarbeteenden eller samkör data så kan du göra prediktiva analyser och få underlag för bättre beslutsfattande. Låt din data hjälpa dig att identifiera nya affärsmöjligheter.

two men analyzing data

Skapa värdefulla insikter

Prata med oss så kan vi hjälpa er att omvandla er data till värdefulla insikter. Genom våra analysexperter får du en partner och experimentverkstad för avancerad analys. Under en bestämd tidsperiod laborerar vi med er data, analyserar den för att hitta intressanta och värdefulla användningsområden. Vi kan även hjälpa er med kartläggning av ert dataflöde.

  • Med vilken hastighet kommer data in och skickas ut?
  • Vilka är era datakällor?
  • Hur tillförlitlig är er data?
  • Vilken variation och bredd har ni på er data? 

 

Till vår hjälp använder vi en kombination av olika kompetenser och tekniker. Resultatet presenteras pedagogiskt och enkelt och ni lägger grunden för ett bättre nyttjande av er data.

balanced scale

Prata med oss om GDPR

GDPR, General Data Protection Regulation, är en ny förordning med syfte att stärka dataskyddet för alla människor inom europeiska unionen. Det främsta målet är att ge oss invånare kontrollen över våra personuppgifter och samordna reglerna inom EU. Lagen behandlar även export av personlig data utanför EU.

Detta påverkar många aspekter av systemutveckling och kraven på hur du hanterar din data. Vi på Knowit vet hur.

Kontakta oss
Henrik Serlow
Ansvarig för erbjudande
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen