Performance Management

Ekonomifunktionen befinner sig i snabb utveckling. Från att tidigare har varit en passiv funktion baserad på historiska data går den idag mot en mer dynamisk, processorienterad väg mot aktiv affärsutveckling. Med hjälp av ekonomiska analyser ser du vilka bakomliggande sammanhang och verktyg som aktivt stödjer verksamheten.

Supply Chain Intelligence

Dagens affärsklimat, med globalisering, outsourcing och ökade krav, är en utmaning som skördar många offer. Leverantörskedjan pressas dagligen för att bli mer effektiv och kostnadseffektiv. Alla led i leverantörskedjan genererar data, som i sin tur kan användas för att effektivisera processen, samtidigt som den hänger tätt samman med verksamhetens strategier och kärnkompetenser.

Customer Intelligence

Marknadsföring idag kräver mer än den gjorde förr. Verksamheter har oftast data om kundernas behov, preferenser och beteenden. Om vi använder denna data kan vi omvandla marknadsföringen till en exakt och logisk vetenskap, där kontaktpunkter optimeras inom försäljning, service och leverans. Du kan då optimera din marknadsbudget för maximal avkastning.

Risk intelligence

Nästan dagligen rapporteras det om globala exempel på katastrofal riskhantering. Storbanker som går i konkurs på grund av för stort risktagande, världsjättar som saboterar naturen på grund av besparingar på fel ställen. I framtiden kommer företag att beräkna och prissätta sina risker och ge riskhanteringen ett mer operativt perspektiv, istället för dagens mer defensiva täckning.

Kontakta oss
Henrik Serlow
Ansvarig för erbjudande
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen