library

Ta kontroll över kvaliteten på din data

Att data innehåller viktiga insikter är välbekant. Den stora utmaningen ligger i att hantera, förstå och presentera data på ett begripligt sätt. Genom att visualisera data blir den enklare att ta till sig för alla inom organisationen.

Men om du inte vet något om kvaliteten på din data eller hur den är organiserad blir arbetet med att ta fram rapporter och visualiseringar svårt. Genom att ha kontrollerade processer för att samla in och organisera datan ökar din möjlighet att bedöma datakvaliteten, vilket är grunden för att kunna fatta bra beslut.

Vi har kunskap om olika metoder för datainsamling och modeller för att organisera insamlad data. För att verkligen säkerställa en hög datakvalitet rekommenderar vi användandet av verktyg som automatiserar processen.

escalator in sunlight

Har alla som behöver tillgång till data?

Att ha kontroll på datakvaliteten är viktigt men inte tillräckligt för att din organisation ska bli datadriven, medarbetarna behöver även få tillgång till datan. Redan vid ganska blygsamma datamängder kan detta vara en utmaning, särskilt om användarna är spridda geografiskt eller över olika organisationer. Vi har erfarenhet av att flytta data till molnet, men hjälper dig att tillgängliggöra data oavsett vilket lagringsalternativ du väljer.

person painting

Låt ditt budskap nå ända fram.
Berätta på ett språk som alla förstår.

Data i sig är inget självändamål. Så länge din organisation inte använder data till något konkret kan det stora informations- och dataflödet snarare bli en belastning än en vinst. Dessutom kan det vara svårt att veta hur data ska presenteras.

Genom att visuellt kommunicera viktiga siffror och data öppnar du upp för att använda ett språk som alla förstår: bildspråket.

Effektiv kommunikation av data

Komplexa, svåra och avancerade frågor har oftast inga enkla svar. Därmed blir även svaren ofta svårtolkade för mottagaren. Genom att visualisera svaren och använda ett tydligt bildspråk kan det bli enklare att förklara ett komplext sammanhang. Och genom att våga se bildspråket som ett helt eget språk behöver inte all data presenteras med just siffror.

En väl utförd datavisualisering, infographic eller tydlig dashboard kan ofta tala för sig själv. Det möjliggör också för att enbart plocka ut de viktigaste – i många fall affärsdrivande – data istället för att presentera allt.

Vi vågar påstå att det inte finns någon mening med att ha massor av data om du inte kan förstå och använda den. Våra specialister på datavisualisering kan visa dig hur användandet av bästa praxis inom datavisualisering kan bli den enskilt mest kostnadseffektiva åtgärden för att öka affärsnyttan av din Business Intelligence-investering. Vi vågar lova att bilder kan tala för sig själva.

Kontakta oss
Henrik Serlow
Ansvarig för erbjudande
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen