Tillväxt & digitala strategier

Behöver du en strategi för att möta den nya digitala verkligheten? Vi ser till att du gör avgörande val så att du står dig i konkurrensen – nu och i framtiden.

Profitability programs & management​

Vi är specialister på lönsamhetsförbättringar som bidrar till en förbättrad och hållbar lönsamhet. Vi har konsulter med branscherfarenhet som står redo att ge din organisation de bästa förutsättningarna för att uppnå resultat. Med oss som rådgivare får du stöd i arbetet med att utveckla en hållbar och lönsam organisation som är redo att möta framtidens utmaningar.

Commercial excellence & prisstrategier

Prissättningen är en utmärkt hävstång för att öka ett företags lönsamhet utan stora investeringar. Att optimera ett företags prissättningsstrategi handlar om att förstå de underliggande drivkrafterna för kundvärde och att vara uppmärksam på detaljerna i villkor, mål och KPI:er. Detta uppnås genom att använda faktabaserade insikter och metoder och utmana tidigare etablerade myter och metoder. Vi tillämpar företagsövergripande helhetssyn som inkluderar alla kommersiella aspekter.

Insikt och trendanalys

Insikter och trendanalys är våra nyckelkompetenser och finns inbäddat i våra tillväxt- och varumärkesstrategier. Med insikter och trendanalys blir er verksamhet och ert varumärke motståndskraftiga, ständigt relevanta och tillgodoser kundernas föränderliga behov. På så vis kan ni ligga steget före i konkurrensen.

Marknads-, kategori- och erbjudandestrategi

Tillsammans med våra kunder eftersträvar vi maximal positiv påverkan. I dagens komplexa värld innebär detta att, genom att verkligen förstå kundernas behov på djupet, hitta rätt fokus och definiera initiativ utifrån detta. Med utgångspunkt i konsument, shopper samt retail definierar och utvecklar vi unika värdeerbjudanden och innovativa koncept som driver er försäljning samt kategorin i sin helhet. Det i sin tur stärker relationen med detaljisten.

Varumärkesstrategi

Det räcker inte längre att vara lagom. För att lyckas i en allt mer komplex och konkurrensutsatt affärsmiljö behövs en meningsfullt särskiljande positionering och ett unikt varumärke. Vi hjälper företag att växa och vinna kundernas förtroende genom att skapa affärsorienterade varumärkesstrategier och tilltalande kommunikation.

Till toppen