Hoppa till huvudinnehåll
Till startsidan på Knowit

CASE

CIRCLE K

Agilt team effektiviserade lansering av laddning för elbilar

HANDEL & TJÄNSTER

Circle K har lanserat en ny digital plattform med smarta tjänster för elbilsladdning som gör det enklare för kunder att ladda. För en smidig lansering i hela Norden, fick vi äran att ansvara över den agila program- och projektledningen.

Elbil som laddar batteriet.

Satsar för att möta marknadens omedelbara behov

Circle K var först i världen med att 2011 erbjuda snabbladdare på utvalda bensinstationer i Norge. Sedan dess har installationen av snabbladdare på omkring 15 000 stationer runt om i världen intensifierats för att hinna med elbilsboomen.

Samtidigt lanserar de en ny digital plattform med en applikation som innehåller en rad tjänster för att underlätta snabb och enkel laddning. Med hjälp av appen kan kunden exempelvis se hur mycket bilen behöver laddas, vilka stationer som har snabbladdare, samt betala sin laddning på ett smidigare sätt. All information finns samlad i kundens app.

Ambitionen är att skapa den bästa laddningsupplevelsen längs vägarna och en del i det är att lansera den nya plattformen och kontinuerligt släppa bättre tjänster via appen – på samma gång som bolagets affärsområde för e-mobilitet växer.

Knowit fick i uppdrag att driva go-to-market-processen i Skandinavien tillsammans med Circle K.

Knowits kompetens och kapacitet har gjort det möjligt för oss att snabbt och effektivt skala vår organisation på kort sikt för att möta marknadens omedelbara behov, samtidigt som vi tillsammans med Knowit även fokuserat på att bygga framtidsinriktade processer för en effektiv skalning av vårt utbud för elbilister globalt.


Håkon Stiksrud

Global Head of eMobility på Circle K


Fördelar med ett agilt ramverk för hela företaget

Projektet inleddes med att ta fram en program- och ledningsstruktur anpassad till Scrum, den agila metodiken som Circle K använde. Efter ett tag bytte de till SAFe (Scaled Agile Framework) – ett ramverk, eller snarare ett tankesätt, för skala upp och tillämpa agila metoder inom den egna organisationen.

Korta cykler med täta leveranser

SAFe erbjuder en struktur för mogna agila organisationer och gör det möjligt att implementera stora projekt. Ramverket skapar bättre samverkan och synkronisering mellan de agila teamen, ökar produktivitet och leder till snabbare time-to-market – utan att tumma på kvaliteten.

– Att möta team och funktioner i organisationen som inte var vana vid att arbeta och planera agilt var väldigt spännande. Det var många som inte trodde att vi kunde implementera förändringar i affärsprocesserna och ERP-systemet på så korta cykler som 2–4 veckor, säger Lars Lindegaard.

Elbil som laddar
Circle K logga

Standup-möten för effektivt samarbete

Circle K antog även ett agilt förhållningssätt i programhanteringen med täta standup-möten mellan styrgrupp och nyckelpersoner i projektet. 

Mötena var korta och varade som högst 15 till 20 minuter. Syftet med dem var att upptäcka, planera och diskutera frågor för att säkerställa effektiv rapportering och beslutsfattande. 

Plattformen har nu lanserats i Norden och Circle K kan rulla ut ny funktionalitet med enkelhet på de olika marknaderna. 

– Genom korta, frekventa touchpoints mellan projektet och ledningen i styrgruppen kunde vi inte bara hålla de viktigaste intressenterna kontinuerligt uppdaterade om projektets framsteg, utan också ta upp risker och frågetecken och snabbt komma till beslut. Att nästan omedelbart kunna eliminera hinder när de uppkom ökade motivationen och känslan av ägarskap inom hela organisationen och ledningsgruppen uppskattade verkligen att kunna vara konkret involverade under projektets kritiska faser, säger Lars Lindegaard. 

Teamet från Knowit har fyllt en viktig funktion i syfte att förverkliga våra planer och ambitioner att förbättra användarupplevelsen för elbilskunder i hela Skandinavien. Vi är mycket nöjda med hur projekten har genomförts och inte minst hur samarbetet har fungerat.


Håkon Stiksrud

Global Head of eMobility på Circle K


Så bidrar lösningen till Agenda 2030

Samarbetet bidrar till mål 9 i FN:s handlingsplan för Agenda 2030. Genom att stötta Circle K:s utbyggnad av sin nya elbilsplattform bidrar projektet till att tillgängliggöra tillförlitlig, hållbar och motståndskraftig infrastruktur av hög kvalitet som stöttar grön omställning.

Logotype SDG 9

Vill du veta hur vi kan hjälpa dig?

Slå en signal eller skicka ett meddelande så kontaktar jag dig.

Bertil Nordlund

Business Manager

Management consultingBusiness transformation & techDigital & agil transformation