Hoppa till huvudinnehåll
Till startsidan på Knowit

BUSINESS TRANSFORMATION & TECH

Digital & agil transformation

Hur snabbt kan din verksamhet anpassa sig och ställa om efter komplexa utmaningar eller svängningar i omvärlden? Vi hjälper dig och din organisation att agera på nya möjligheter och förändrade förutsättningar med fart, flexibilitet och innovation. Läs om våra erbjudanden eller kontakta oss med din fråga kring snabbrörliga organisationer och agil transformation.

Utvalda samarbeten vi är stolta över:

Slide 1 of 1

Vårt erbjudande

Vi erbjuder alltifrån strategisk rådgivning till utbildningar för att hjälpa verksamheter att organisera sig så snabbt som möjligt, och samtidigt skapa värde på en marknad i ständig förändring. Våra managementkonsulter kan vara ett stadigt bollplank åt såväl din ledningsgrupp som HR-avdelning och team. 

Aktiv portföljstyrning som gör organisationen snabbare

Behöver du hjälp med att strukturera, prioritera eller hantera din samling av projekt, interna lösningar eller externa erbjudanden? Vi har mångårig erfarenhet av att arbeta aktivt och agilt med portföljstyrning i såväl den offentliga som den privata sektorn. Vi har strukturerat både interna som externa portföljer och därmed bidragit till att förbättra flödet och öka värdeskapandet och hos våra kunder. Portföljstyrning en viktig pusselbit till att bygga den snabbare organisationen. Vi kan både förklara och visa rent praktiskt hur du kan optimera din portfölj för att nå önskat resultat i en snabb organisation. 

Gå vår utbildning i aktiv portföljstyrning

Behöver du komma igång med aktiv portföljstyrning eller ta din portföljstyrning till nästa nivå? Boka en kundanpassad utbildning tillsammans med våra portföljexperter. Kurserna kan hållas digitalt eller på ditt kontor. 

""
""

Stärk HR:s bidrag i agila transformationer

Upplever du att er förändringsresa går trögt? Har HR en tendens att jobba i transformationens ytterkant snarare än i dess kärna? Arbetar förändringsledning, agila coacher och HR i parallella spår med förändringen? Med oss som partner ser vi till att du och din organisation hittar gemensamma sätt att jobba tvärfunktionellt och tar tillvara på medarbetares kompetenser under en agil transformation eller andra förändringar.

Utgångspunkten blir att lyfta medarbetarperspektivet och värdet som HR-avdelningen skapar under en pågående förändring. Det gör vi genom att förstå er förändringsresa, era styrkor och utvecklingsområden. Vi belyser ett antal områden med hög påverkansgrad på förändringsarbetet, beteendemässiga såväl som strukturella. Tillsammans identifierar och riktar vi förändringsarbetet där ert behov är som störst just nu.

Vi förstärker potentialen i organisationens egen kompetens och medarbetare, oavsett organisationstillhörighet. Genom att underlätta dialog och samverkan i organisationens olika delar kan vi tydliggöra förändringens kärna. Vi förespråkar ett agilt förhållningssätt, med korta steg mellan analys och handling där fokus alltid är på värdeskapande och bidrag snarare än titlar och roller.

Utveckla tryggt och anpassningsbart ledarskap

Vad händer om ett hierarkiskt ledarbeteende med fokus på beslutsmandat och kontroll möter den snabba organisationens strävan mot självstyrande team och tvärfunktionella samarbeten? Oavsett hur långt ni väljer att gå avseende delegering av mandat, behöver ledarens roll ändras i den snabba organisationen. Där varje individ och inte minst teamet får en större plats.

Vi hjälper dig och din organisation att utveckla ert ledarskap för att bättre kunna möta kraven på snabbhet och anpassningsbarhet. Genom att hjälpa er definiera vilka önskvärda beteenden som organisationen gemensamt strävar efter, kan vi förkorta beslutsvägarna, höja kvaliteten och den kollektiva nöjdheten. Vi utgår ifrån där ni befinner er just nu för att skapa en organisationskultur präglat av samarbete, livslångt lärande och kontinuerlig förbättring.

Vill du veta hur vi kan hjälpa dig?

Slå en signal eller skicka ett meddelande så kontaktar vi dig.

Signe Mörner

Erbjudandeansvarig

Relaterade erbjudanden

Datadriven tillväxt