Hoppa till huvudinnehåll
Till startsidan på Knowit

BUSINESS TRANSFORMATION & TECH

Datadriven tillväxt

Behöver du hjälp för att lyckas med datadriven tillväxt? Vi ser till att du och din organisation förverkligar värdet av er data, identifierar nya affärsmöjligheter och effektiviserar verksamheten.

Dagens utmaningar

Många organisationer har bra metoder och verktyg för att samla in stora mängder data. En utmaning är att snabbt och effektivt få ut relevant information från olika datakällor och omvandla fakta till insikter i realtid – men det är inte alla som mäktar med att dra så exakta slutsatser som möjligt i det tempo som krävs idag.

Vissa organisationer brottas även med att de inte vet vilka beslut och processer som kan gynnas av datadrivna insikter, och vilka som inte gör det. Därför är det viktigt att hantera dessa utmaningar för att kunna skapa värde i verksamheten.

Det här erbjuder vi dig 

Vi hjälper dig och din organisation framåt på er digitala transformationsresa så att ni skapar bestående tillväxt, identifierar nya affärsmöjligheter och effektiviserar verksamheten.

Ni får praktisk vägledning i hur ni både använder och omvandlar data till värdeskapande insikter som bidrar till ett ökat värde. Tillsammans skapar vi förutsättningar för er att:

  • Förstå era kunder bättre för att bygga goda, långsiktiga relationer som leder till ökad lojalitet och engagemang
  • Identifiera nya marknader, förbättra kunderbjudanden eller skapa en bättre matchning mellan köpare och säljare
  • Agera proaktivt genom att kunna förutse vad dina kunder kommer att göra i framtiden baserat på aktuella trender och historik

Som andra fördelar, kommer du och din organisation även att kunna prioritera vad ni lägger tid och resurser på utifrån aktuella faktabaserade underlag. 

Våra styrkor

För att lyckas med datadriven tillväxt behövs en tydlig strategi och styrning, men även förståelse för teknik och medarbetare så att rätt förutsättningar kan skapas för framtidens organisation.

Knowit har stor verksamhetskunskap och har hjälpt kunder inom många olika marknader och branscher med datadriven tillväxt. Med en kombination av managementkonsulter, organisationspsykologer och specialister inom IT och kommunikation hjälper vi dig att nå dina mål utifrån era unika förutsättningar. Vi har kompetens och erfarenheter inom dessa områden:

  • IT- och digitaliseringsstrategi
  • Verksamhetsstyrning och transformation
  • Förändringsledning
  • Business Intelligence & Analytics
  • Advanced Analytics
  • People Analytics
  • Strategic Workforce Planning

Vill du veta hur vi kan hjälpa dig?

Slå en signal eller skicka ett meddelande så kontaktar vi dig.

Carin Strindmark

Affärsområdeschef Knowit Insight

Relaterade erbjudanden

Digital & agil transformation