Hand holding a compass

Finance Maturity Review

Många organisationer har svårt att identifiera möjligheter för tillväxt och utveckling som krävs för att ligga i framkant i ett ständigt föränderligt affärsklimat.

Vi har lång erfarenhet av att arbeta nära CFO:er för att driva förändring. Våra experter hjälper dig att få insikter kring hur din organisation står sig i konkurrensen samt hur du kan utveckla din organisation.

Är din finansorganisation utrustad för att möta dagens och framtidens utmaningar?

väg som slingrar sig genom en skog i höstskrud

Digitaliseringsstrategi för finansfunktionen

Behöver du stöd i hur du genomför strategier i praktiken? Våra konsulter stöttar CFO:er och ekonomichefer genom hela digitaliseringsresan, från visualisering till implementering av finansiella modeller.

Med vår kunskap inom system och processer för finansfunktionen, kombinerat med vår metodik för förändringsledning, hjälper vi din organisation att omsätta strategier i praktiken.

Integration av förvärv

Genom välprövade metoder och djup funktionell expertis hjälper vi våra kunder att realisera värdet vid företagsförvärv. Vår kunskap sträcker sig från övergripande projekthantering ner till detaljer, och vi kan därför stötta dig på alla nivåer av integrationen.

Automatisering och effektivisering av finansiella processer

Vi hjälper dig att förbättra effektiviteten i era finansiella processer genom att identifiera behoven av nya teknologier och hur man kan dra nytta av exempelvis RPA (Robotic Process Automation) och andra verktyg för processautomatisering.

ERP & Ekonomisystem

Vill du maximera affärsnyttan av er IT-investering? Vi har djup kunskap och lång erfarenhet av att hjälpa CFO:er att utvärdera, upphandla och implementera ERP samt andra viktiga stödsystem för finansfunktionen och den övriga verksamheten. Vi hjälper er realisera förändringar med hjälp av optimerat IT-stöd på plats.

Kontakta oss
Patrik Wild
Erbjudandeansvarig
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen