Digitala e-hälsolösningar med trygghet & säkerhet i fokus

Vi känner till och tar hänsyn till utmaningarna som digitaliseringen medför – därför utvecklar vi och tar vi fram digitala hälsolösningar på användarnas villkor, med trygghet, patient- och användarsäkerhet i fokus. Att vara i kontroll över sin egna användardata kommer inte blir mindre viktigt, varken för dig som tjänsteleverantör eller för mig som användare.

Tillgänglighetsanpassade tjänster inom e-hälsa

Med hög fokus på tillgänglighet utvecklar vi digitala tjänster inom e-hälsa där ett exempel kan vara att patienten själv ska kunna boka sina egna vårdtider på webben eller i en app – och ha möjlighet att jämföra olika vårdgivare. Vi säkerställer att lösningarna vi tar fram är tillgängliga enligt webbdirektivets krav som syftar till ökad digital tillgänglighet för alla användare, inklusive personer med någon form av funktionsvariation. Ungefär 20 procent av alla användare har behov av tillgänglighetsanpassningar, vilket vi behöver vi ta hänsyn till.

Nya vårdbehov kräver nytänkande

En åldrande befolkning kommer enligt SCB innebära att kostnaderna för äldreomsorgen och sjukvården ökar med 270 % till år 2040. Det innebär att sjukvården och äldreomsorgen, med dagens processer och verktyg, behöver prioritera mer och hårdare – tänka i nya banor. Våra konsulter deltar regelbundet i utbildningar och tar del av det senaste inom e-hälsoområdet i syfte att möta varje kunds specifika behov och krav. Vi stöttar under hela resan – med alltifrån strategisk rådgivning, digital kommunikation till implementering av it- och systemlösningar.

AI – för att avlasta hälso- och sjukvård

I dag används AI för avancerad automation – smarta och autonoma AI-lösningar ligger några år framåt i tiden. Våra specialister utvecklar och tar fram algoritmer för att avlasta monotona, tidskrävande och komplexa arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvården. Vi säkerställer samtidigt att algoritmerna har en hög datakvalitet och fungerar med lösningar som kan användas exempelvis för röntgen, ultraljud, mammografi och patientövervakning i hemmet. Givetvis säkrar vi kontroll av egna data, distribution och säkerhet – för att bidra till bättre interaktion och en heltäckande patientvård. 

Patientcentrerad användarupplevelse

Vi vill bidra till bättre interaktion och en heltäckande, lättillgänglig patientvård. Därför drar vi nytta av vår stora erfarenhet som vi har inom e-handel för att utveckla nya hälso- och sjukvårdsrelaterade tjänster, med fokus på patient och vårdtagare. Vår erfarenhet av att utveckla digitala lösningar med fokus på användare ger oss ett stort försprång när det kommer till att utveckla patientcentrerade tjänster. Kontakta oss så berättar vi mer!

Vill du veta mer?
Urban Nyblom
Business Director, Knowit Experience Stockholm
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen