Två kvinnor jobbar vid sina datorer

Flexibla och kompletta testtjänster

De testtjänster som vi erbjuder är flexibla och anpassas efter dina utmaningar.  Vilken kompetens har du behov av? Vi kan hjälpa till vid funktionella och tekniska tester. Vi har även stor kunskap kring prestandatest, säkerhetstest och tillgänglighetstest.  

Händer som arbetar med verktyg

Quality Management

Med en tidig och övergripande planering av kvalitetsarbetet möjliggör du en omfattande och kostnadseffektiv kvalitetssäkring genom alla stadier av din programvaras livscykel.

För att kunna fatta smarta beslut under utvecklingsfasen av ett projekt krävs kvalitet och mätbarhet. Detta måste vara kopplat till era strategiska affärsmål. Våra tjänster inom quality planning och quality management hjälper dig att prioritera och planera och kan underlätta vid beslutsfattande.  

Kontakta oss
Helen Lyhde Nial
Ansvarig för test och kvalitetssäkring
Kontakta mig
Kontakta mig

Kontakta oss
Håkan Ramberg
Ansvarig för test och kvalitetssäkring - Region Malmö
Kontakta mig
Kontakta mig

Rätt verktyg är nyckeln till ett gott hantverk

Vad ska jag välja?

Effektiv testning kräver rätt verktyg. När du väljer verktyg så måste du ta hänsyn till bland annat hur ofta och var verktyget ska användas, hur det ska förvaltas, vilket stöd det måste ge och vilka kunskaper som krävs från morgondagens användare? Verktyget måste också ha rätt kapacitet och vara anpassat för situationen.

Ett stort nätverk

Med hjälp av vår breda erfarenhet av olika sorters verktyg och vårt stora partnernätverk kan vi hjälpa dig att välja rätt. Vår kunskap omfattar både kommersiella verktyg och open source-verktyg.

När ett verktyg som stödjer kvalitetssäkringsprocessen har valts ut och implementerats så erbjuder vi gärna kontinuerlig service i form av förvaltning och användarstöd.

Få mer tid över till det roliga - automatisera mera

Testautomation kortar utvecklingscykeln utan att kompromissa med kvaliteten. Andra fördelar kan vara skapande och underhåll av testdata, uppsättning och övervakning av testmiljöer samt virtualisering av tjänster.

För att investeringen av testautomation i slutändan skall generera vinst så måste de som utvecklar den ha gedigen erfarenhet och kunskap liksom effektiva och anpassade verktyg. Där kommer vi in!

När du och din organisation överväger automation så måste du noga tänka igenom vad som är värt att automatisera och inte. Vår ryggsäck är fylld till brädden med erfarenheter från en mängd olika kundmiljöer och testautomationsverktyg. 

Testmiljöer i molnet

Testmiljöer kan, och många hävdar att de bör, ligga i molnet. Automation av testmiljöer gör det möjligt att köra automationsscript på en dedikerad plats i molnet som kan skapas upp och sen tas ned automatiskt efter att testet har slutförts. På det sättet minimeras hantering och kostnader för att använda miljöer eftersom det vid varje given tidpunkt bara finns precis så många miljöer som behövs. Varken mer eller mindre!

Man och kvinna i kavaj promenerar

Bli ett testproffs

Knowit Testing Professional

Vi erbjuder ett kurspaket som kallas Knowit Testing Professional. Paketet omfattar både grundläggande testkurser och kurser med målet att nå en certifiering. Vi har även tekniska kurser inom till exempel testautomation, där en rad olika erkända testverktyg ingår i paketet. 

Utöver våra färdiga utbildningspaket finns även möjligheten att beställa skräddarsydda kurser som passar just ditt behov. Krävs utbildning inom ett för oss outforskat område - ge oss utmaningen att utveckla denna!

Man framför datorskärm funderar

Utbildningar vi erbjuder:

ISTQB®

International Software Testing Qualifications Board (ISTQB®) har tre nivåer av certifiering; Foundation, Advanced och Expert. Vi håller förberedande kurser inför certifiering på både Foundation- och Advanced-nivå.

iSQI®

Målet med utbildningen är en certifiering inom agila metoder. Vi erbjuder bland annat Certified Agile Essentials (CAE), som fokuserar på grundläggande aspekter av agila metoder, och även Certified Agile Tester (CAT), som lägger tonvikten på agila tester.

Konferens Testit

Testit är en av de största konferenserna för test i Sverige. Konferensen samlar årligen olika kompetenser inom testområdet för att under en dag dela kunskap, idéer och inspiration. En konferens för testare av testare!

Till toppen