Couple dressed up walking in town

Digitalisering av offentlig sektor

Med bred kompetens, lång erfarenhet, djup insikt och innovation hjälper vi stat och kommun att leverera bättre tjänster till medborgare och organisationer. Vi känner väl till de speciella utmaningar som ni möter i er dagliga verksamhet och hjälper gärna till vid digitaliseringen av offentliga tjänster.

Happy woman working in a cafe

FinTech-lösningar

Utvecklingen av finansteknologin går fort fram och utbudet av digitala bank- och finanstjänster blir allt större. FinTechs frammarsch har också förändrat konsumenternas beteende och användning av tjänsterna. Vi kan hjälpa dig att hålla jämna steg med konkurrensen!

Med vår plattform Dploy kan företag som erbjuder olika typer av finansiering automatisera sina kreditprocesser. Det ger lägre driftkostnader och möjligheter att bearbeta fler låneansökningar utan att anställa mer personal. Som kronan på verket upplever slutkunden att det är enklare och snabbare att få finansiering.

Son piggyback on mom

Försvars- och säkerhetslösningar

Vi har under många år samarbetat med Försvarsmakten, Försvarets Materielverk och försvarsindustrin. Detta har gett oss god kunskap i vad som krävs för tjänster och produkter anpassade till försvarssektorn. Vi hjälper dig att utveckla försvarslösningar och anpassar sekretessnivån efter de krav som din verksamhet kräver.

forestry

Lösningar för skogsindustri

Digitalisering har fått rejält fotfäste i skogsindustrin, och satsningen på digitalisering och IT bara fortsätter. Med våra IT-konsulter som har flera års erfarenhet av skogs- och industrisektorn förstår vi er verksamhet. Tillsammans med er kan vi hitta lösningar på just era problem anpassat efter era förutsättningar.

Tjej på kontor

Klara arkivredovisning

Klara arkivredovisning är det marknadsledande systemet för arkivredovisning. Ett lättanvänt system för att hantera både det analoga och digitalas arkivet. Redovisning kan ske processorienterat eller enligt det allmänna arkivschemat.

Till toppen