Couple dressed up walking in town

Digitalisering av offentlig sektor

Med bred kompetens, lång erfarenhet, djup insikt och innovation hjälper vi stat och kommun att leverera bättre tjänster till medborgare och organisationer. Vi känner väl till de speciella utmaningar som ni möter i er dagliga verksamhet och hjälper gärna till vid digitaliseringen av offentliga tjänster.

Happy woman working in a cafe

FinTech-lösningar

Utvecklingen av finansteknologin går snabbt där erbjudandet av bank- och finanstjänster blir allt större. Detta har också förändrat konsumenternas beteende och användning av tjänster. För att hålla jämna steg med utvecklingen kan ni ha nytta av vår hjälp med lösningar för hela processen, från system till applikation ut till kund.

Son piggyback on mom

Försvars- och säkerhetslösningar

Vi har under många år samarbetat med Försvarsmakten, Försvarets Materielverk och försvarsindustrin. Detta har gett oss god kunskap i vad som krävs för tjänster och produkter anpassade till försvarssektorn. Vi hjälper dig att utveckla försvarslösningar och anpassar sekretessnivån efter de krav som din verksamhet kräver.

forestry

Lösningar för skogsindustri

Digitalisering har fått rejält fotfäste i skogsindustrin, och satsningen på digitalisering och IT bara fortsätter. Med våra IT-konsulter som har flera års erfarenhet av skogs- och industrisektorn förstår vi er verksamhet. Tillsammans med er kan vi hitta lösningar på just era problem anpassat efter era förutsättningar.

Tjej på kontor

Klara arkivredovisning

Klara arkivredovisning är det marknadsledande systemet för arkivredovisning. Ett lättanvänt system för att hantera både det analoga och digitalas arkivet. Redovisning kan ske processorienterat eller enligt det allmänna arkivschemat.

Till toppen