Helhetsleverantör

Vi har alltid användarnas behov som utgångspunkt när vi levererar digitala lösningar inom hälso- och sjukvården. Med oss som partner kan du få alltifrån rådgivning inom strategi och kommunikation till skräddarsydda it- och systemlösningar. Under resans gång arbetar vi datadrivet med tydliga mål, mätpunkter och önskade effekter för att göra vården mer nära, jämlik och personcentrerad.

Vi sätter individen i centrum

Vi rustar dig för att möta framtidens patienter, närstående och användare som har höga förväntningar på såväl vårdkvaliteten som tillgängligheten, oavsett om kontakten sker fysiskt eller via digitala kanaler.

Med förstudier och analyser dyker vi ner på djupet för att förstå vad dina patienter tänker och vill ha kring innehåll och funktionalitet. Vi sätter den digitala patientresan på pränt och är ett stadigt bollplank i frågor som kommunikationsbudskap, gränssnitt, användarvänlighet samt tjänstedesign. Tillsammans skapar vi en bättre användarupplevelse för dina målgrupper.

Vi förstår din verksamhet och vardag

Våra medarbetare har lång verksamhetskunskap från vård och omsorg samt stor vana av förändringsarbete i såväl den offentliga som den privata hälsosektorn. Med en kombination av managementkonsulter, jurister och specialister inom IT och digital kommunikation hjälper vi dig med strategier, processer, kravställning och arbetssätt som leder till utvecklingen av användarcentrerade lösningar.

Vi ser vi till att du använder rätt arbetsverktyg i vardagen och hjälper dig att utveckla din verksamhet för att öka effektiviteten, nöjdheten och värdet hos patienter, brukare samt vård- och omsorgspersonal.

Med hela ekosystemet som utgångspunkt knyter vi ihop olika aktörer för att skapa en smidig användarupplevelse. Vi bidrar även till en sammanhållen vårdkedja inom offentlig och privat sektor, skapar trygghet i upphandlingsprocessen, säkrar informationssäkerheten och stödjer införandet av nya digitala tjänster.

barn leker doktor med stetoskop

Vi använder tekniker i framkant

Webbkameror som ger nattlig tillsyn, trygghetslarm för att kalla på hjälp, digitala produkter för egenvård i hemmet, nya journalsystem som underlättar för både vårdpersonal och patienter. Våra specialister inom IT och kommunikation utgår alltid från patienternas, personalens och organisationernas behov för att lösa de största tekniska utmaningarna. Systemutveckling, avancerad analys, automatisering och robotisering samt artificiell intelligens är några av våra spetskompetenser.

Med koll på den senaste tekniken ser vi till att din organisation håller jämna steg med utvecklingen. I nära samarbete med dig, implementerar vi lösningar och utvecklar med hela systemets livscykel i åtanke, från planering till förvaltning.

Integrationen mellan gamla och nya system ska fungera friktionsfritt, och det är något vi har lång erfarenhet av. Vi säkerställer att dina system är tillgängliga och klarar hög belastning, dygnet runt. Vi kan även guida dig bland analysverktygen och hjälper dig att omvandla komplexa datamängder till värdefulla insikter.

Ambulanssjukvården i Storstockholm (AISAB)

Lär av andra

Knowit har i många år hjälpt organisationer inom hälso- och sjukvården att ta tillvara på de möjligheter som den digitala världen erbjuder – utan att tumma på konfidentialitet, integritet och tillgänglighet.

Tack vare digitaliseringen kan du bland annat läsa din journal på nätet med hjälp av Bank ID, ta emot larm via en app i din mobil och ta del av tillförlitlig vårdinformation på nätet.

Läs mer om dessa tjänster som vi har tagit fram och utforska våra andra spännande uppdrag inom e-hälsa.

Kontakta oss
Maria Wäppling
Tjänsteansvarig
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen