Varför ska ni jobba med agila team?

Ett agilt team är en tvärfunktionell grupp vars deltagare besitter alla de nödvändiga färdigheter och kunskaper som krävs för att leverera ett projekt eller en fungerande produkt.

Vår erfarenhet är att organisationer uppskattar agila utvecklingsteam av flera skäl:

  • Ökad produktivitet: Att anlita ett agilt team möjliggör en snabb inkörningsperiod för ett projekt samtidigt som kontinuiteten och produktiviteten i era egna team säkerställs.
  • Minskad ledtid för att nå marknaden: Med ett agilt team på plats kommer utvecklingen av er produkt eller projekt att starta omgående - vilket kortar ledtiden för att nå ut på marknaden (Time to market, TTM).
  • Leveranser av hög kvalitet och färre defekter: Våra team arbetar i korta sprintsessioner och granskar fortlöpande sitt arbete, en process som bidrar till att öka slutproduktens kvalitet.
  • Gladare anställda: Vi menar att högpresterande team resulterar i lyckligare och mer motiverade medarbetare. Att arbeta med agila metoder skapar en god spiral.

Dra nytta av de bästa i sin klass

Med Knowit som partner kommer ni att kunna dra fördel av vår stora expertis och kunskap när det gäller att bygga och bibehålla framgångsrika agila team.

Vi vet vad som gör ett team effektivt - både inom teamet och i relation till organisationen runtomkring - och vi har en väl beprövad och effektiv process för teamleveranser. Som ett resultat av detta har Knowit över 70 agila team som för närvarande bidrar till framgång ute hos våra kunder. Att investera i ett agilt team från Knowit innebär att ni bygger för morgondagen - på ett hållbart sätt.

Agila utvecklingsteam

Fokusera på det ni gör bäst. Vi levererar teamet.

Vi levererar ett team tillsammans med de verktyg som behövs för att de ska vara framgångsrika. Därmed har ni alla förutsättningar för att säkerställa snabb leverans av era projekt och korta ledtiden för att nå ut till marknaden. Våra team består vanligtvis av 5 till 10 teammedlemmar.

Att arbeta med Knowit är att ingå i ett strategiskt partnerskap. Vi kommer att dela våra erfarenheter och insikter med er organisation och coacha medarbetarna kring agila leveranser.

Agila projekt – vi tror på resultat

När vi levererar agila projekt säkerställer våra experter att förväntningarna uppfylls. Vårt agila team ansvarar för resultaten. Vi specialiserar oss inom följande områden:

  • Utveckling av mobila applikationer
  • Utveckling av molnapplikationer
  • Utveckling av webbapplikationer (intranät och externa webbsidor)
  • Skräddarsydd applikationsutveckling för att stödja er verksamhet


Är ni redo att ta del av fördelarna med agila team? Kontakta oss så pratar vi om era projekt.

Vill du veta mer?
Kit Gullbrandson
Sverigechef Connectivity
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen