feet in a stair

Användarcentrerad design

Användarcentrerad design är precis som det låter, design och lösningar som är anpassat efter hur användarna faktiskt använder lösningen. Vi erbjuder skräddarsydda råd och tjänster baserat på din data. Genom olika faser arbetar vi för att produkten ska uppfylla de behov och förväntningar som användaren har.  

shutter wall

Arkitektur

Systemarkitektur är en av nycklarna till att säkerställa att du och din organisation får ut så mycket som möjligt av it-investeringar. Arkitektens roll handlar ofta om att hitta balansen mellan olika intressen och finna rätt avvägd lösning. Krav behöver kvantifieras och man behöver kunna räkna på dimensionering, så att man varken över- eller underdimensionerar lösningen. Låt oss vägleda och följa er för att tillsammans ta fram den arkitektur som behövs.

people walking over the street

DevOps

Ingen av oss kan se in i framtiden, men vi designar lösningar för en värld som förändras allt snabbare. Med agil systemutveckling och stegvis utveckling av funktionalitet möjliggörs snabbare implementation av anpassade lösningar. All utveckling sker i en kontinuerlig och tät dialog med er som kund. Redan från start lägger vi stort fokus på förvaltningsbarhet och vi tar med oss omfattande kunskap om hur och varför lösningen är framtagen som den är, in i förvaltningsfasen.

person playing the guitar

Kravanalys

Krav handlar om så mycket mer än långa specifikationer. Det handlar om innovation, kreativitet och kommunikation mellan människor med fokus på enkelhet. Rätt kravställning handlar om att utveckla produkter som används på rätt sätt och möter det tänkta behovet. Vi håller utbildningar och konferenser, föreläser, analyserar och granskar. Allt för att hjälpa er att arbeta med det vi kallar modern kravanalys.

Working on mobile application

Mobila applikationer

Dagens smarta applikationer som utvecklas är inte bara en spegling av en webbplats eller en webbsida. Idag utnyttjas telefonens funktionalitet på ett helt annat sätt, där gps-koordinater, kamera, sensorer och ditt rörelsemönster integreras. För att det ska finnas ett syfte och ett värde med appen används helt enkelt den funktionalitet som telefonen redan har. Fast i en större dimension.

bikes on a bridge

Molnlösningar

Vill du ta fördel av molnet för att få ökad flexibilitet, effektivitet och innovationsgrad? Vi är molnexperter och hjälper dig med din molnstrategi baserat på din verksamhets behov och förutsättningar. Vi hjälper till med implementering och flytt, support och daglig drift och även kontinuerlig förbättring. Knowit är en strategisk partner för att hjälpa din organisation att minska kostnader och öka flexibilitet, effektivitet och innovation.

Open sign on window

Test och kvalitetssäkring

Kraven på prestanda och tillgänglighet är högt ställda – tjänster ska vara tillgängliga 24 timmar om dygnet med snabba svarstider och de ska samtidigt stödja olika typer av enheter. Prestandatest, säkerhetstest och tillgänglighetstest är kritiskt för att identifiera utmaningar och behov innan de blir ett problem. Med funktionella och tekniska tester hjälper vi dig att prioritera vid beslutsfattande vilket ger effektivare hantering och minskade kostnader.

Till toppen