Hoppa till huvudinnehåll
Till startsidan på Knowit

CASE

TODEJ

Todej – din digitala coach i vardagen

OFFENTLIG SEKTOR

För de flesta är vardagssysslor något som sker på rutin, men så är det inte för alla. För personer med kognitiva nedsättningar kan vardagens aktiviteter vara en stor utmaning. Att vara beroende av andra för att få struktur i sin vardag kan upplevas jobbigt och frustrerande. Därför skapade Knowit tillsammans med Skellefteå kommun appen Todej.

""
""

Todej är en digital hjälpreda

Appen Todej är utvecklad i samarbete mellan Knowit och Skellefteå kommun. Todej är en digital hjälpreda som bland annat ger stöd kring tid och planering och där du enkelt kan planera både återkommande och enstaka aktiviteter.

En särskild referensgrupp har gett feedback och varit med och påverkat hela applikationens utformning för att den på bästa sätt ska underlätta för personer med kognitiv funktionsnedsättning.

Aktiviteter kan delas upp i delmoment och kompletteras med checklistor för att skapa struktur. Bilder eller videofilmer kan också läggas till. När det är dags att utföra aktiviteten kommer en påminnelse i appen och då kan moment bockas av efterhand som de utförts. Det finns även en visuell timer som räknar ned tiden under aktiviteten. När en aktivitet är slutförd finns möjlighet att utvärdera hur aktiviteten upplevdes, detta kan sedan användas som uppföljning och stöd vid nästa planering.


Vi såg ett behov av en tjänst som stöttade personer med kognitiv funktionsnedsättning, då det är viktigt att möjliggöra för människor att få samma villkor att delta i samhället. Tillsammans med Knowit utvecklade vi Todej-appen. Det var ett innovativt projekt där vi arbetade agilt och tog fram en prototyp som i omgångar testades och justerades utifrån målgruppens och slutanvändarens behov och önskemål.


Carina Norman, verksamhetsutvecklare

Skellefteå kommun


Många funktioner som underlättar vardagen finns i appen

Använd Todej var du än är

Todej är designat från grunden att vara enkel att använda. Användare kan snabbt komma igång och få nytta av lösningen oavsett om man besöker todej.com eller använder mobilapplikationerna. Inga nya lösenord behövs, användaren kan logga in via befintliga konton hos Google eller Apple. För personer som använder Todej i sin profession stöds också inloggning via anställningskonto.

Planera din vecka

Todej gör det möjligt för användare att enkelt planera sin vecka utifrån sina önskemål. Med dess inbyggda verktyg som bilder, beskrivningar, återkommande uppgifter och aktiviteter kan användare snabbt planera sitt schema.

Bli uppmärksam på ditt mående

Todej ger användare möjlighet att uppmärksamma sitt mående under dagen kopplat till genomförda aktiviteter. Denna information kan sedan användas för att skapa ett hälsosamt och balanserat schema.

Organisera dina anteckningar

Spring inte längre runt med fysiska lappar. Todej tillåter användare att spara och organisera digitala post it lappar i appen. Med flera färger och tavlor är det lätt att hålla reda på alla dina anteckningar.

Supervisor-läge

Ibland behövs en mänsklig coach, med Todej kan enkelt en stödperson, förälder eller en vän planera veckan med aktiviteter samt följa upp utförda aktiviteter och mående.

Lätt att använda

Todej är byggd och designad från grunden för att vara tillgänglig och lätt att använda. Detta tillåter användare att enkelt och effektivt planera sin vecka och sina aktiviteter.


Var hittar du Todej?

Version 2.0 finns nu lanserad med ny funktionalitet. Todej är gratis att ladda ned och använda från Appstore och Google play. 

  • Ladda ner via App Store
  • Ladda ner via Google Play

Så bidrar lösningen till Agenda 2030

Todej appen bidrar till de globala målen på följande sätt:

3. God Hälsa och Välbefinnande – appen stödjer och hjälper personer med utmaningar i vardagen på en individuellt anpassad nivå, vilket ger större möjligheter att styra och påverka den egna vardagen, vilket bidrar till ökad hälsa och välbefinnade.

5 & 10. Jämställdhet & Minskad ojämlikhet – appen stödjer och stärker möjligheterna för personer med utmaningar i vardagen, vilket ökar chanserna till en ökad jämställdhet och lika chanser i samhället.

SDG 3
SDG 5
SDG 10

Vill du veta hur vi kan hjälpa dig?

Slå en signal eller skicka ett meddelande så kontaktar jag dig.

Fredrik Sävenborg

Sales