Innovativa lösningar

Digitalisering skapar nya möjligheter för medborgare och samhälle. Varje dag använder miljontals människor nya lösningar från Knowit. På detta sätt bidrar våra kunder till mer demokrati, bättre liv och hälsa i en värld med många utmaningar.

Vi får det att hända!

Digital transformation och innovation

Med vilken strategi möter ni en värld i digital förändring? Vilka möjligheter och lösningar kan digitaliseringen erbjuda er verksamhet? Vi ser till att ni får rätt vägledning och arbetar innovativt med effektiva arbetsmetoder, redan från början.

woman with coffee cup

Digitala affärer

Digitala affärer avser den process genom vilken en verksamhet skapar kunderbjudanden och inkomstströmmar från digitala produkter och tjänster.

Systemutveckling och förvaltning

Systemutveckling ligger oss varmt om hjärtat och vi utvecklar alltid med systemets hela livscykel i åtanke, hela vägen från planering till förvaltning. Vi ser till att dina system utvecklas i takt med att era affärsbehov förändras.

Datadriven verksamhet och analys

Vad säger all din data och använder ni den på rätt sätt? Har ni en samsyn på hur ni tolkar er data? Vi kan hjälpa er att omvandla och visualisera komplexa datamängder till värdefulla insikter för bättre beslutsunderlag.

Systemlösningar och plattformar

Med lång teknisk erfarenhet och specifik branschkompetens förstår vi er organisation och dess unika utmaningar. I komplexa förändringsarbeten kan vi med vår verksamhetsförståelse korta ned startsträckan och öka effektiviteten för att uppnå resultat som möter era behov.

Till toppen