Accelerera er transformationsresa med Knowit CFO Pulse

Många organisationer har svårt att identifiera de möjligheter för tillväxt och utveckling som krävs för att ligga i framkant i ett ständigt föränderligt affärsklimat.

Vi har lång erfarenhet av att arbeta nära CFO:er för att identifiera förbättringsområden och driva förändring i finansfunktioner. Den här erfarenheten har vi använt för att ta fram verktyget CFO Pulse. Verktyget hjälper dig att få insikter kring hur din organisation står sig i konkurrensen samt hur du kan utveckla din organisation.

väg som slingrar sig genom en skog i höstskrud

Digitaliseringsstrategi för finansfunktionen

Behöver du stöd i hur ni genomför strategier i praktiken? Våra managementkonsulter stöttar CFO:er och finansfunktioner genom hela digitaliseringsresan – från visualisering till implementation.

Med vår kunskap inom system och processer för finansfunktionen, kombinerat med vår metodik för förändringsledning, hjälper vi din organisation att omsätta strategier i praktiken. Vi kan också hjälpa dig att utveckla verktyg för att optimera er digitala infrastruktur.

Integration av förvärv och IPO-processer

Att realisera värde från integrationer och IPO-processer efter företagsförvärv eller sammanslagningar kräver såväl strategiska beslut som projektledning. Genom väl beprövade metoder och djup funktionell expertis inom ekonomi samt CFO-agendan kan vi stötta dig på alla nivåer av integrationen.​

Vi kan vara din partner genom hela integrationsprocessen och hjälper dig med förändringsledning, synergibedömning och optimering av ekonomiarbete. Våra managementkonsulter kan också stödja dig i IPO-processen genom att bedöma din IPO-beredskap, identifiera luckor och hjälpa dig genomföra nödvändiga åtgärder.​

Automatisering och effektivisering av finansiella processer

Manuella processer och föråldrade system förstör värde samt hindrar organisationer från att utvecklas i ett ständigt föränderligt marknadslandskap. Vi hjälper dig att förbättra effektiviteten i era finansiella processer genom att identifiera behoven av nya teknologier och hur man kan dra nytta av exempelvis RPA (Robotic Process Automation) och andra verktyg för processautomatisering. Våra managementkonsulter kan även hjälpa er utvärdera och implementera AI och andra digitala verktyg för att höja er business performance

ERP och Ekonomisystem

Vill du maximera affärsnyttan av er IT-investering? Vi har djup kunskap och lång erfarenhet av att hjälpa finanschefer att utvärdera, upphandla och implementera ERP samt andra viktiga stödsystem för finansfunktionen och den övriga verksamheten. Vi hjälper er realisera förändringar med hjälp av optimerat IT-stöd på plats.

Våra managementkonsulter stöttar dig genom hela implementeringsprocessen och hjälper till med anskaffning, integration och optimering av arbetsflöden. Med vår kompetens och erfarenhet inom molnbaserade affärssystem hjälper vi din organisation att navigera till mer effektiva och lönsamma affärsprocesser.

Kontakta oss
Patrik Wild
Erbjudandeansvarig
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen