Hoppa till huvudinnehåll
Till startsidan på Knowit

OPERATIONAL EXCELLENCE

Digital HR & lön

Vi är övertygade om att en välfungerande HR-funktion är en av framgångsfaktorerna när organisationer tar sig an den digitala framtiden. Genom att se till att den senaste tekniken fungerar sömlöst med er viktigaste resurs – människorna – hjälper vi er att bygga en verksamhet där teknik och människor både utvecklas och skapar värde tillsammans.

Digitalisering inom HR & lön – så kan vi hjälpa dig

Vi hjälper avdelningar för HR och lön under hela digitaliseringsprocessen och står alltid på er sida att hitta de allra bästa lösningarna som ger önskvärda effekter i verksamheten. Vårt leverantörsoberoende är vår ledstjärna och vi anpassar våra tjänster efter er organisations specifika behov.

Vi kan ge stöd i olika skeden av er digitaliseringsresa. Ibland behövs det stöd i ett tidigt skede för att lägga strategin eller planen framåt, ibland för att upphandla eller implementera ett nytt systemstöd. Om ni har kommit en bit på vägen i er digitaliseringsresa kan ni behöva stöd för att optimera processer, tjänster, organisation eller systemstöd för att få än större genomslag med er investering eller digitaliseringsresa.

Genom att kombinera strategisk förmåga med passion för teknik och kreativa lösningar skapar vi digitala möjligheter och långsiktigt värde.

Samtliga av våra konsulter har erfarenhet från leverantörsledet och/eller funktionsområdet human resources och löneadministration.

Nedan ser ni ett urval av våra vanligaste tjänster:

  • HRIT strategi – Lägg planen för den framtida digitaliseringsresan
  • Behovsanalys – Era specifika behov med ett utifrån och in perspektiv
  • Marknadsanalys och upphandling - rätt systemstöd för just er organisation
  • Stöd vid implementation av nya systemstöd
  • Optimering av systemlandskap, tjänster, arkitektur, processer, förvaltnings- och utvecklingsorganisation etc.

Vi är er partner på hela digitaliseringsresan. Med fokus på långsiktighet och hållbarhet vill vi göra HR och Lön till hjältar.

Knowit's office
""

Optimera er digitaliseringsresa med våra workshops inom HR & lön

Digitaliseringen ställer nya krav på förhållningssätt, arbetssätt, processer, kompetenser och organisation inom HR och lön. För att hjälpa er på vägen har vi tagit fram ett antal optimeringstjänster som alla anpassas efter er specifika verksamhet och situation. Tillsammans skapar vi en hållbar HR-funktion som står sig i en digital och snabbt föränderlig värld.

Förstärk er digitala potential

Utifrån era mål och visioner etablerar vi en HR- och löneorganisation som möter verksamhetens behov. Vid byte av HR-system får du rådgivning för rätt prioriteringar. Tillsammans ser vi över era processer, arbetssätt, metoder och tittar närmare på hur er digitala potential kan förstärkas.

Våra konsulter är bland de mest anlitade föredragshållarna inom HR, och vi håller såväl öppna som företagsinterna utbildningar och workshops.

Vi erbjuder också ett HR-nätverk där du regelbundet får möjlighet att träffa personer inom ditt yrkesområde från olika organisationer och branscher. Här ligger fokus på reflektion, utbyte av erfarenheter, personlig utveckling och att hitta nya samarbetsformer.

Läs mer om vårt HR-nätverk här

Vill du veta hur vi kan hjälpa dig?

Slå en signal eller skicka ett meddelande så kontaktar vi dig.

Anja Gingnell

Tjänsteansvarig

Relaterade erbjudanden

Working capital & supply chain managementFinance transformationSourcing, inköp & upphandling