Hoppa till huvudinnehåll
Till startsidan på Knowit

OPERATIONAL EXCELLENCE

Rörelsekapital & Supply Chain Management

Vi kan vara din partner att förbättra kassaflödet, optimera kostnaderna eller förnya försörjningskedjan. Med flera hundra genomförda projekt har vi den erfarenhet som krävs för att hjälpa dig att hitta pragmatiska och hållbara lösningar för att skapa konkurrensfördelar åt er verksamhet.

Optimering av Rörelsekapital

Vi har ett operativt förhållningssätt när vi optimerar rörelsekapital för att öka effektivitet och lönsamhet för er verksamhet.

Strategi för Värdekedjor

Vi hjälper våra kunder att utveckla en optimerade värdekedja, från översyn av hela värdekedjan och strategiska tillverkningsprojekt till produktivitetsökningar, lageroptimering och distributionslösningar.

Sales & Operations Planning

Vi utnyttjar vår expertis inom S&OP för att utveckla en dynamisk process som anpassar försäljningsprognoser till produktionsplaner, lagernivåer och finansiella mål för att uppfylla kundkraven. 

Kostnadseffektivitet 

Vi supporterar våra kunder med analys och erfarenhet för att tillsammans identifiera och anpassa kostnadsbasen till verksamhetens behov. 

Utvalda samarbeten vi är stolta över:

Slide 1 of 4

Vårt angreppssätt

  • Vi anser att värde börjar med människor. Det övergripande målet är därför alltid att bygga en kultur där värdeskapande och lönsamhet står i fokus. Det gör vi genom personlig coachning, grupputbildningar och rätt styrning.
     
  • Vi har ett nära samarbete med nyckelpersoner på alla nivåer i organisationen, från styrelsen till verkstadsgolvet. Tillsammans förbättrar vi processerna som leder till önskad förändring. 
     
  • Vi arbetar faktabaserat och anpassar metodik för våra kunders verksamhet för att säkra värdeskapande och mätbara resultat. 

Erik Påhlson

Erbjudandeansvarig

Om oss

Knowits Operations Strategy team kommer från managementkonsultföretaget Capacent som förvärvades i september 2021. 

Optimera lönsamhet & prissättning

Prissättning är en utmärkt hävstång för att öka ett företags lönsamhet utan stora investeringar. 

Läs mer om Commercial excellence och prisstrategier

Relaterade erbjudanden

Finance transformationSourcing, inköp & upphandlingDigital HR & lön