Hoppa till huvudinnehåll
Till startsidan på Knowit

OPERATIONAL EXCELLENCE

Nätverket Digital HR | Knowit

Vi på Knowit Digital HR har format om vårt nätverk med samma namn - Digital HR - bland annat genom att slå samman våra tidigare nätverk för HR-analys och HR-tech. Vi har förstått på er deltagare att intresset för båda dessa områden är stort och landade i att behållningen således blir större i ett gemensamt nätverk. På så sätt blir vi också en mer omfattande grupp med bredare erfarenhet.    

Vi kommer fokusera på HR-tech, analys och digitalisering och med fokus på hög interaktion och erfarenhetsutbyte i gruppen. Vi vet även att det finns stort intresse för systemstöd för lärande, Datadriven HR och analys samt optimering och effekthemtagning. Detta ska vi försöka ta tillvara.   

Nätverket är ett diskussionsforum inom digital HR och utgör en plattform för omvärldsbevakning, analys, trendspaning och kontaktskapande inom ditt kompetensområde. 

Vi samlar personer från olika branscher som är engagerade och delaktiga genom att dela med sig av erfarenheter och kunskap. Varje deltagare bidrar till att nätverket blir framgångsrikt genom att föreslå teman och delta aktivt. 

Information om nätverket 

Träffar: 1-2 fysiska träffar och 2-3 digitala träffar per år 
Var: Hos Knowit, Sveavägen 20 i Stockholm eller digitalt 
Kostnad: 2500 kr per år (inkl. lunch och fika vid fysiska träffar) 
Anmälan: För att anmäla dig, digitalhr@knowit.se. Du får gärna kortfattat beskriva vilka förväntningar du har på nätverket. 

När vi har mottagit din anmälan kommer du inom kort att få ett mail med ytterligare information.