Hoppa till huvudinnehåll
Till startsidan på Knowit

OPERATIONAL EXCELLENCE

Knowit CFO Pulse

Med ökande ansvar samt förändrade behov står CFO och finansfunktion inför strategiskt viktiga utmaningar. Knowit, med sin långa erfarenhet, stödjer CFO:er i att bygga en anpassningsbar finansfunktion. Starta förändringsresan med Knowit CFO Pulse.

Utvärdera den finansiella och digitala mognaden i din organisation

Knowit CFO Pulse är ett verktyg som omfattar alla nyckelområden inom din finansfunktion. Verktyget använder Knowit CFO Index, som baseras på en databas med samlade data från olika branscher, för att utvärdera den finansiella och digitala mognaden i din organisation.

Verktyget består av en snabb självbeskattningsenkät som används för att analysera och identifiera förbättringsområden. Resultatet analyseras sedan av våra CFO-strateger och experter för att identifiera de viktigaste utvecklingsområdena. Tillsammans gör vi en djupdykning inom dessa genom intervjuer och workshops för att skapa en hållbar plan för vägen framåt.

Därför ska du göra en genomlysning av finansfunktionen

Knowit CFO Pulse erbjuder flera fördelar för att effektivt analysera och förbättra din finansfunktion. Här är några nyckelvinster:

 • Tids- och kostnadseffektiv: Du får snabbt och kostnadseffektivt insikter som kan driva positiva förändringar utan att kräva stora investeringar.
 • Holistisk bild av din finansfunktion: Verktyget ger en djupgående förståelse för både kärn- och icke-kärnprocesser inom din finansfunktion.
 • Identifiering av förbättringspotential: Genom en grundlig utvärdering av orsakerna till ineffektivitet får du en exakt identifikation av de områden där förbättringar behövs.
 • Förslag till handlingsplan: Efter analysen får du en detaljerad handlingsplan och en lista med åtgärder som är redo att implementeras.
 • Dedikerad support: Du får stöttning genom hela processen av våra erfarna CFO-experter.

 

CFO Pulse

 

En snabb överblick som identifierar viktiga utvecklingsområden

Knowit CFO Pulse ger en snabb överblick över din finansfunktion och visar vilka områden som har störst potential vid en förändringsresa. I bilden illustreras ett exempel på vilket resultat som verktyget kan ge, där din organisation jämförs mot vårt Knowit CFO index. Resultatet tillsammans med vidare analys ger insikter om de viktigaste utvecklingsområdena för din organisation. 

 

CFO Pulse

 

Knowit CFO Pulse undersöker flera viktiga dimensioner

 • Strategic planning & Performance Management: Formulerar en vision för din framtida finansfunktion och erbjuder stöd för implementation.
 • Business planning & Forecasting: Bedömer förmågan att fatta välgrundade beslut baserade på prognoser.
 • Systems, Tools & Data: Utvärderar om din organisation har de rätta verktygen för att samla in, analysera och visualisera data.
 • ESG/Sustainability: Bedömer integrationen av ESG och hållbarhetsaspekter i strategi samt verksamhet.
 • People & Organization: Utvärderar om din finansfunktion har rätt kompetenser och struktur för att möta nuvarande och framtida behov.
 • Closing & Reporting: Bedömer processerna har rätt infrastruktur för att maximera värde och insikter.
 • Corporate Governance & Internal Control: Utvärderar policys, metoder och teknisk säkerhet för att skydda organisationens tillgångar samt förhindra fel.
 • Accounting: Bedömer effektivitet och automation för att säkerställa tid för värdeskapande aktiviteter.
 • Tax & Treasury: Utvärderar kompetenser och processer för likviditetshantering, riskhantering, kapitaleffektivisering samt skatteefterlevnad.

Vill du veta hur vi kan hjälpa dig?

Slå en signal eller skicka ett meddelande så kontaktar vi dig.

Patrik Wild

Erbjudandeansvarig

Relaterade erbjudanden

Finance transformation