Utmana er själva

Utmaningen ligger i att tänka om hur vi ser på marknadsföring. Innehållet måste produceras kontinuerligt, och utifrån mål och syfte ha en kvantitativ bredd för att vara relevant för varje målgrupp i olika faser av deras resa. Digitalt innehåll bygger på att göra många postningar inriktade mot separata mål, separata målgrupper och separat faser. Och alltid utgå ifrån mottagarnas behov.

Uppnå nya möjligheter

Möjligheterna är att öppna kanaler till kunderna som innebär att man har en relation både innan, under och efter ett köp av en vara, transport eller tjänst. Möjligheterna är att bättre kunna hantera både varumärkesrelationer, kundrelationer och krisrelationer genom att utnyttja hela den digitala ekosfären på bästa sätt.

En kvinna som använder sin mobil

Vi hjälper gärna till

Knowit har genom åren utvecklat ett mycket starkt erbjudande när det gäller att bygga strategier för digitala varumärken och sociala medier. Det här är ett axplock av vad vi kan hjälpa er med. 

Strategier för sociala medier

Vi kan hjälpa er ta fram en strategi och taktiskt ramverk för er närvaro på sociala medier. 

Utbildningar

Vi tar fram utbildningar skräddarsydda för just er utifrån de behov som vi tillsammans identifierar. Utbildningarna bygger på att kunna fördjupa kunskapen om vissa ämnen och kan handla om hela sociala mediestrategin eller mindre delar som förtjänade medier, köpta medier, digital pr eller enskilda kanaler. 

Utbildning och coaching i krishantering

Insikter och kunskapsfördjupning om krishantering inom sociala medier. Hur man som företag eller organisation hanterar kriser i ett digitalt sammanhang

Policies för anställda

Vi hjälper er författa policys för anställdas användning av sociala medier. Eller hjälper er att revidera redan befintliga policys för att de ska vara uppdaterade till dagens digitala vardag.

Stöd och coachning i pågående arbete

Vi arbetar med flera projekt där vi kontinuerligt finns tillgängliga online eller per telefon för frågor och snabba bollplanksarbeten. 

Sociala medieaudits

Inventering av det befintliga arbete som pågår, översyn och identifiering av befintliga kanaler, innehåll, målgrupper och engagemangsgrad. 

Kontakta oss
Jacob Pihl
CEO Knowit Allrise
Kontakta mig
Kontakta mig

Jag samtycker till att Knowit hanterar min e-postadress och mitt namn i syfte att skicka efterfrågad information till mig. Ytterst personuppgiftsansvarig är Knowit AB. Vi lagrar information om dig så länge samtycke från dig finns. Du kan närsomhelst dra tillbaka ditt samtycke genom att kontakta oss. Behandlingen sker i enlighet med Knowits integritetspolicy.

Vill du att vi ska ringa upp dig?

Jag samtycker till att Knowit hanterar min e-postadress och mitt namn i syfte att skicka efterfrågad information till mig. Ytterst personuppgiftsansvarig är Knowit AB. Vi lagrar information om dig så länge samtycke från dig finns. Du kan närsomhelst dra tillbaka ditt samtycke genom att kontakta oss. Behandlingen sker i enlighet med Knowits integritetspolicy.

Tack! Vi kommer ringa upp dig så snart som möjligt!

Till toppen