Det handlar om att skapa bättre & hållbara tjänster

Designmetodik skapar utrymme för experiment där det går att utforska olika framtidsscenarier genom prototyper. Våra tjänstedesigners tittar på systemanslutningar för att identifiera lösningar som har en positiv effekt på människor, kultur och miljö. För att skapa bättre och mer hållbara tjänster involveras användare, tjänsteleverantörer, experter och aktörer i nätverket – med fokus på att underlätta processen och skapa en bra miljö för samarbete.

Verktyg & metoder som löser utmaningarna

Det finns ett antal metoder och verktyg för att lösa utmaningar du har med en produkt eller tjänst. Våra tjänstedesigners kommer att välja de som passar bäst för det enskilda uppdraget, vare sig det är Design Thinking, Lean, Design sprints eller någon annan metod. De flesta metoder har relativt samma struktur och innehåller många vanliga uppsättningar verktyg. Mål och omfattning är faktorer som avgör valet av förfarande.

Kartlägg kundresan för att engagera

Kundresan är en kronologisk och visuell presentation av handlingar och upplevelser när du kommer i kontakt med en tjänst, en produkt (digital och fysisk), eller ett varumärke – oavsett kanal. Genom kundresan får du en större förståelse för kundens behov och utmaningar. Våra tjänstedesigner hjälper dig kartlägga kundresan åt dig med hjälp av visualisering och berättande, vilket gör det lättare och mer spännande att engagera dig i och hantera dina kunders behov och utmaningar.

Hund i solglasögon

Tjänstedesign & design thinking – så kan vi hjälpa

Våra tjänstedesigners planerar och organiserar allt som är kopplat till en tjänst eller produkt för att skapa den allra bästa kundupplevelsen. De stöttar med alltifrån att ta fram användarinsikt och hjälpa företag att se sig själva ur kundens perspektiv, utifrån analyser, insikter och behov leverera användarupplevelser som förhöjer kundresan, identifierar friktionspunkter och kommer med åtgärdsförslag på förbättring – till att identifiera nya behov och utforma tjänster eller produkter utifrån aktuell behovsbild, kvalitetssäkra idéförslag genom prototyping och testning av nya lösningar. Hur kan vi stötta dig?

Vill du veta mer?
Urban Nyblom
Business Director, Knowit Experience Stockholm
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen