Du kommer att dra nytta av:

 • En plug-and-play testorganisation anpassad till dina behov.
 • Ett flexibelt och skalbart komplement eller förlängning av din organisation, on-site eller off-site, delvis eller i sin helhet, i din infrastruktur eller i vår.
 • Testerfarenhet av både agila och mer traditionella metoder.
 • Rådgivning kring teststrategier och hur du bäst kan få organisationen runtom att jobba kvalitetsorienterat.

Några av våra testtjänster

Det finns ett flertal olika exempel på tjänster, kompetens och infrastruktur i som finns i Knowits Testcenter. Några av dem är embedded-produkter/ inbyggda system/ uppkopplade produkter, end-to-End (WEB, mobila appar) och verifikation av standarder eller krav (Compliance) och vi presenterar dem här nedan. Har du specifika frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss. 

Embedded-produkter/ inbyggda system/ uppkopplade produkter

 • Testlabb med mätutrustning och klimatkammare.
 • Strömmätningar, kommunikationsprotokoll, trådlösa produkter samt API.
 • Säkerhet.
 • Egenutvecklat testautomationsramverk som kan anpassas för olika produkttester.
 • Domänexpertis inom uppkopplade produkter och trådlös kommunikation

End-to-End (webb, mobila appar)

 • Front-end till back-end test av webb, mobila appar och mobila webben.
 • Egenutvecklat testautomationsramverk som kan anpassas för olika produkter eller lösningar.
 • Utforskande (Exploratory) och kontext-driven testning.
 • Regressions-, prestanda-, säkerhets, lokaliserings- och interoperabilitetstest.

Verifikation av standarder eller krav (Compliance)

 • Lång erfarenhet från pre-certifierande testning (radiostandarder, Bluetooth, Android CTS, DLNA etc.)
 • Tillgång till vårt omfattande mobiltelefon-bibliotek (> 300 enheter).
 • Tillgång till vårt globala partnernätverk för lokala tester i olika delar av världen.
 • Verifiering (Android CTS, BT IOT, konfigurationer).


Hur kan vi hjälpa dig? Kontakta oss idag för vidare samtal.

Vill du veta mer?
Kit Gullbrandson
Sverigechef Connectivity
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen