Medlemmar i revisionsutskottet

Styrelsen har inrättat ett revisionsutskott bestående av:

  • Kia Orback Pettersson, ordförande (styrelsemedlem sedan 2018)
  • Jon Risfelt (styrelsemedlem sedan 2013)

 

Revisionsutskottets arbete

Revisionsutskottet träffades åtta gånger under året och behandlade bland annat:

  • Intern styrning och kontroll
  • Revisorns granskning och rapportering
  • Intern finansiell rapportering
  • Nedskrivningstest av goodwill
  • Värdering av aktier i dotterbolag
  • Kvartalsrapporter och årsredovisning
  • Inventering av risker inom bolaget

 

Ersättningar

Arvode till ordförande i revisionsutskottet utgår med 130 (100) KSEK och till ledamot i revisionsutskottet med 65 (50) KSEK.

Vill du veta mer?
Annika Billberg
Investor Relations
Kontakta mig
Kontakta mig

Vill du veta mer?
Christina Johansson
Head of Communications
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen