Medlemmar i revisionsutskottet

Styrelsen har inrättat ett revisionsutskott där följande medlemmar ingår:

  • Kia Orback Pettersson
  • Jon Risfelt
  • Stefan Gardefjord

 

Revisionsutskottets arbete

Revisionsutskottet behandlar bland annat:

  • Intern styrning och kontroll
  • Revisorns granskning och rapportering
  • Intern finansiell rapportering
  • Nedskrivningstest av goodwill
  • Värdering av aktier i dotterbolag
  • Kvartalsrapporter och årsredovisning
  • Inventering av risker inom bolaget
Vill du veta mer?
Annika Billberg
Investor Relations
Kontakta mig
Kontakta mig

Vill du veta mer?
Christina Johansson
Head of Communications
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen