Hoppa till huvudinnehåll
Till startsidan på Knowit

Om styrelsen

Styrelsens främsta uppgift är att förvalta bolagets och samtliga aktieägares intressen. Styrelsen har det övergripande ansvaret för Knowits organisation och förvaltning.

Styrelsens sammansättning

Enligt Knowits bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter och väljs årligen på bolagsstämma för tiden intill slutet av nästa bolagsstämma. Någon regel om längsta tid som ledamot kan ingå i styrelsen finns inte.

Enligt Koden, som Knowit följer, ska styrelsen ha en ändamålsenlig sammansättning, med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, präglad av mångsidighet och bredd avseende de valda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Enligt Koden ska bolaget eftersträva en jämn könsfördelning.


Läs mer om styrelsen

Styrelsens medlemmar

Om styrelsen

Styrelsens arbete 

Ersättningsutskott

Ersättning till styrelsen

Revisionsutskottet 


Vill du veta mer?

Välkommen att kontakta oss!

Annika Billberg

Investor Relations

Christina Johansson

Head of Communications