Hoppa till huvudinnehåll
Till startsidan på Knowit

Revisionsutskott

Revisionsutskottet övervakar Knowits finansiella rapportering.

Medlemmar i revisionsutskottet

Styrelsen har inrättat ett revisionsutskott som består av:

 • Kia Orback Pettersson, ordförande (styrelsemedlem sedan 2018)
 • Jon Risfelt (styrelsemedlem sedan 2013)
 • Stefan Gardefjord (styrelsemedlem sedan 2018)
   

Revisionsutskottets arbete

Revisionsutskottet träffades sju gånger under 2023 och behandlade bland annat:

 • Intern styrning och kontroll
 • Revisorns granskning och rapportering
 • Intern finansiell rapportering
 • Nedskrivningstest av goodwill
 • Värdering av aktier i dotterbolag
 • Kvartalsrapporter och årsredovisning
 • Inventering av risker inom bolaget

Ersättningar

På årsstämman 2023 beslutades att arvode till ordförande i revisionsutskottet utgår med 140 (135) KSEK och till ledamot i revisionsutskottet med 70 (68) KSEK. 


Läs mer om styrelsen

Styrelsens medlemmar

Om styrelsen

Styrelsens arbete 

Ersättningsutskott

Ersättning till styrelsen

Revisionsutskottet 


Vill du veta mer?

Välkommen att kontakta oss!

Annika Billberg

Investor Relations

Christina Johansson

Head of Communications