Hoppa till huvudinnehåll
Till startsidan på Knowit

Ersättning till styrelsen

Ersättning till styrelsen för det kommande verksamhetsåret beslutas varje år av bolagsstämman.

Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår arvode enligt årsstämmans beslut.

På årsstämman 2023 beslutades om följande arvoden:

  • Styrelsens ordförande: 750 (725) KSEK
  • Övriga ledamöter: 280 (270) KSEK
  • Ordförande i revisionsutskottet: 140 (135) KSEK
  • Ledamot i revisionsutskottet: 70 (68) KSEK
  • Ordförande i ersättningsutskottet: 73 (70) KSEK
  • Ledamot i ersättningsutskottet: 36 (35) KSEK

Läs mer om styrelsen

Styrelsens medlemmar

Om styrelsen

Styrelsens arbete 

Ersättningsutskott

Ersättning till styrelsen

Revisionsutskottet 


Vill du veta mer?

Välkommen att kontakta oss!

Annika Billberg

Investor Relations

Christina Johansson

Head of Communications