Styrelsens sammansättning

Enligt Knowits bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter och väljs årligen på bolagsstämma för tiden intill slutet av nästa bolagsstämma. Någon regel om längsta tid som ledamot kan ingå i styrelsen finns inte.

Enligt Koden, som Knowit följer, ska styrelsen ha en ändamålsenlig sammansättning, med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, präglad av mångsidighet och bredd avseende de valda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Enligt Koden ska bolaget eftersträva en jämn könsfördelning.

Vill du veta mer?
Annika Billberg
Investor Relations
Kontakta mig
Kontakta mig

Vill du veta mer?
Christina Johansson
Head of Communications
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen