Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår arvode enligt årsstämmans beslut.

På årsstämman 2022 beslutades om följande arvoden:

 

  • Styrelsens ordförande: 725 (700) KSEK
  • Övriga ledamöter: 270 (260) KSEK
  • Ordförande i revisionsutskottet: 135 (130) KSEK
  • Ledamot i revisionsutskottet: 68 (65) KSEK
  • Ordförande i ersättningsutskottet: 70 (70) KSEK
  • Ledamot i ersättningsutskottet: 35 (35) KSEK
Vill du veta mer?
Annika Billberg
Investor Relations
Kontakta mig
Kontakta mig

Vill du veta mer?
Christina Johansson
Head of Communications
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen