Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår arvode enligt årsstämmans beslut.

På årsstämman 2020 beslutades om följande arvoden:

  • Styrelsens ordförande: 575 (575) KSEK
  • Övriga ledamöter: 235 (235) KSEK
  • Ordförande i revisionsutskottet: 100 (100) KSEK
  • Ledamot i revisionsutskottet: 50 (50) KSEK
  • Ordförande i ersättningsutskottet: 50 (50) KSEK
  • Ledamot i ersättningsutskottet: 35 (35) KSEK
Vill du veta mer?
Marie Björklund
CFO
Kontakta mig
Kontakta mig

Vill du veta mer?
Christina Johansson
Head of Communications
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen