Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår arvode enligt årsstämmans beslut.

På årsstämman 2021 beslutades om följande arvoden:

  • Styrelsens ordförande: 700 (575) KSEK
  • Övriga ledamöter: 260 (235) KSEK
  • Ordförande i revisionsutskottet: 130 (100) KSEK
  • Ledamot i revisionsutskottet: 65 (50) KSEK
  • Ordförande i ersättningsutskottet: 70 (50) KSEK
  • Ledamot i ersättningsutskottet: 35 (35) KSEK
Vill du veta mer?
Annika Billberg
Investor Relations
Kontakta mig
Kontakta mig

Vill du veta mer?
Christina Johansson
Head of Communications
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen